OSASTO MUKANA VOK:N PERUSTAMISESSA NASTOLAAN

Suomen Punaisen Ristin Nastolan osasto on Hennalan hätämajoituskeskuksen pyynnöstä mukana perustamassa Nastolaan 150-paikkaista vastaanottokeskusta. Keskus tulee Niinitien kerrostaloalueelle. Tarkoituksena on, että Hennalassa jo sijoitettuina olleita perheitä uudelleensijoitetaan em. alueella sijaitseviin vuokra-asuntoihin.

Nastolan osasto on järjestänyt keräystoimintaa ja tulee toimimaan myös muulla tavoin palkatun henkilökunnan apuna vastaanottokeskuksen perustamisessa ja sen toiminnassa. Vapaaehtoisia tarvitaan mukaan muun muassa kuljetustoimintaan. Lisätietoja voi kysellä nastola@punainenristi.fi.

Vapaaehtoisille järjestetään tarvittaessa koulutusta ja ohjausta muun muassa Tulijan tukena ja ystävänä -pikakoulutuksen sekä ystäväkurssin tiimoilta.