Syyskokouksessa piirin toiminnanjohtaja Kaisu Haataja kiitti ja onnitteli Kuopion osastoa merkittävästä vapaaehtoistoiminnasta

SPR Kuopion osasto kokoontui syyskokoukseen 23 jäsenen kesken antamaan suuntaviivoja vuodelle 2016. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

SPR Savo-Karjalan piirin toiminnanjohtaja piti puheen syyskokouksen aluksi:

"Järjestönä Punainen Ristin tehtävä on auttaa ja suojella ikään, sukupuoleen, rotuun tai uskontoon katsomatta sotien, selkkausten tai suurien onnettomuuksien uhreja.  SPR:n pyrkimyksenä on auttaa kaikkia avuntarvitsijoita.  Punaisella Ristillä on paljon koulutettuja vapaaehtoisia, jotka toimivat yhdessä eri viranomaistahojen kanssa yhteistyössä.

Kuopion kaupungin vuoden 2015 Turvallisuusteko-palkinto on todella merkittävä tunnustus tästä tehdystä työstä Kuopion osaston SPR:n ensiapu- ja henkisentuenvalmiuden vapaaehtoisryhmäläisille. Palkinnon tavoitteena on kuopiolaisten turvallisuuden parantaminen ja samalla hyvinvoinnin kehittäminen. Vuosittain tämä palkinto myönnetään siis arjen turvallisuuden parantajalle, joko yksittäiselle henkilölle tai ryhmälle.  

Punaisen Ristin tehtävänä on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa.  Palkitut vapaaehtoisryhmäläiset ovat osoittaneet arvokasta auttamistyötä niin onnettomuustilanteissa kuin yleisötilanteissakin.

Teillä on ollut haasteellinen vuosi takananne ja olette tehneet todella paljon oman kaupunkinne hyvinvoinnin hyväksi. Tekeminen on näkynyt myös Savo-Karjalan ulkopuolella.

Kuopion kaupungin myöntämä turvallisuuspalkinto tuo tunnettavuutta koko Punaisen Ristin organisaatiolle ja sille, että meillä on valmiuksia saada hyvinkin nopeasti pystyyn kriisipäivystyspisteitä tukea sitä tarvitseville.  
KIITOS TEILLE KAIKILLE TEKIJÖILLE JA ONNITTELUT!"

Kokouksessa palkittiin aktiivimerkein: Raija Ahola, Tiina Juvonen, Ulla Taskinen, Kristiina Halonen (kuvassa vasemmalla), Jaana Puustinen, Tuomas Räsänen (kuvassa toinen vasemmalta) ja Ritva-Liisa Mikkonen (oikeassa kuvassa). Kokouksen sihteeri Riikka Savonen jakoi kukat ja puheenjohtaja Heikki Sederholm aktiivimerkit.

 

Syyskokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle: Leena Holländer, Jari Jokinen, Pirkko Karjalainen, Pekka Kemppainen ja Heli Nuutinen.