Selkokielellä ikääntyneiden päihteidenkäytöstä on ilmestynyt opas

Selkokielellä ikääntyneiden päihteidenkäytöstä on ilmestynyt opas: http://www.ikaantyneidenpaihdetyo.fi/muut-sivut/ajankohtaista/ikaantymisesta-ja-paihteista-tietoa-selkokielella?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

 

Tähän liittyen ”meidän piireissä” keskusteluttaa lääke nimeltään Nitrofur-C. Sitä määrätään erityisesti ikäihmisille virtsatietulehduksiin. Lääkeselosteessa ei ole mainintaa, että reagoisi alkoholin kanssa. Työterveyshoitajat ja muutamat kotihoidosta ovat kuitenkin raportoineet useista antabus-reaktioista alkoholin kanssa.

 

Käypä hoito –suosituksessa on uudet suositukset riskirajoille:

Korkean riskintaso on miehillä 23–24 annosta ja naisilla 12–16 annosta viikossa. Tämä voidaan katsoa hälytysrajaksi, jolloin alkoholinkäyttöön viimeistään tulisi puuttua. Peruste: kyseisillä annosmäärillä sairastavuus lisääntyy ja kuolleisuusriski suurentuu merkittävästi 2.

Kohtalaisen riskintaso on miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa. Peruste: kyseiset annosmäärät suurentavat GT-arvoja 15.

Alkoholinkäyttö, josta ei ole todennäköisesti riskiä terveelle työikäiselle henkilölle, on naisilla 0–1 annosta ja miehillä 0–2 annosta päivässä. Peruste: Suomalainen ja pohjoismaalainen ravitsemussuositus 21.

Lisätiedot: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50028

 

 

Kati Laitila