Vastaanottokeskusmateriaali - material för flyktingförläggningar

Täältä sivulta löydän tärkeimmät materiaalit liittyen vapaaehtoistoimintaan vastaanottokeskuksissa. Erityisen tärkeitä ovat kaksi ensimmäistä dokumenttia eli ohje ja sopimus. Tutustu myöskin huoneentauluun, joka selventää työntekijän ja vapaaehtoisen tehtäviä vastaanottoyksiköissä. Nämä kolme ydindokumenttia löytyvät myös ruotsiksi ja englanniksi.

Muistathan, että RedNetin Osastotoimistosta löytyy osaston nimeämän vastaanottokeskuksen yhteyshenkilön pikaperehdytyspaketti, käy tutustumassa. Osastotoimistosta löytyvät lisäksi vapaaehtoisten ohjeet väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle sekä eettiset ohjeet valikosta Ohjeet ja lomakkeet.

Alla myös Miksi vastustan rasismia -asennetyökalu, joka antaa perusteluita siihen, miksi me Punaisessa Ristissä vastustamme rasismia.

Mikäli tarvitset materiaalia kouluyhteistyöhönSPR Kouluyhteistyön sivuilta löytyy esimerkiksi aamunavausmateriaalia pakolaisteemasta.

Viestintään liittyviä ajankohtaisasioita voit lukea Viestinnän sivuilta.

 

KIITOS VAPAAEHTOISET 2015-2016 aikana tekemästänne työstä! 

Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2015-2016 oli Suomen Punaisen Ristin suurin kotimaan avustusoperaatio sitten toisen maailmansodan. Operaatio ei olisi mahdollinen ilman tuhansia vapaaehtoisia, jotka ovat mukana auttamassa. Punainen Risti haluaa kiittää kaikkia vapaaehtoisia:

suomi: www.youtube.com/watch?v=Qltgg0tiLyI 

ruotsi: www.youtube.com/watch?v=k_CHa8Z0F54