Inbjudan till Promo- och utbildardagar 30.-31.1.2016, Åbo

Vi bjuder in dig till Finlands Röda Kors gemensamma fortbildnings- och rekreationsdagar för promor och utbildare under veckoslutet 30-31.1.2016 i Åbo, välkommen! Samlingslokalen är konferenshotellet Linnasmäki (Ringbrynjegatan 7, 20380, Åbo).

För utbildarna finns det möjlighet att uppdatera utbildarbehörigheten och en hel del mer utbildning som ökar ens utbildarkunskaper.

Promorna har möjlighet att bekanta sig med pop-up-modeller gällande värvning av nya frivilliga samt få idéer om hur man tar emot de nya frivilliga. Det erbjuds ny information om medelanskaffning och frivilligverksamhet på mottagningscentralerna. Dessutom får vi ta del av en promomästares erfarenheter och framgångar.

Egentliga Finlands distrikt ordnar kvällsprogram på lördag.

De gemensamma programpunkterna ger möjlighet att öka ens kunskaper bland annat i metoder som ökar gruppanda, information om förlikning som metod i meningsskiljaktigheter samt möjlighet att byta erfarenheter och få kamratstöd. Dessutom kan du antingen besöka en mottagningscentral eller delta i träningscirkeln mot rasism. Mer information om programmet hittar du på RedNets sidor för promor och utbildare samt på din distriktsbyrå.

Priset för utbildningsveckoslutet är 70 € inkluderande måltider enligt programmet. Priset för inkvarteringen är 48€/pers i enpersons hotellrum och 35€/pers i tvåpersoners hostellrum. I alla rum finns egen toalett och dusch. I hostellrum bäddar man själv. Inkvarteringskostnader debiteras till faktureringsadressen som anges i anmälningsblanketten. Resekostnader ersätts till den del de överskrider 40 euro enligt den förmånligaste taxan för kollektivtrafik. Kostnader för användningen av egen bil ersätts enligt Matkahuoltos snabbturtabeller.

Anmäl dig via denna länk: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1366951&chk=E8JPNKP4

Bindande anmälningar senast 11.1.2016. Återbud som görs efter denna tid kommer att debiteras för evenemangets totala kostnader. Vid sjukdomsfall styrkt med läkarintyg sker ingen debitering.

Vi kan skicka förhandsövningar till anmälda.

Obs. Programmet är endast på finska.