Suomussalmen Yrittäjät lahjoitti defibrillaattorin Suomussalmen ensiapuryhmälle

Sirkku Rautio Ylä-Kainuu
Kuvaaja: Sirkku Rautio Ylä-Kainuu
"Timo Matero ja Ari Väisänen Suomussalmen Yrittäjät ry:stä kertoivat, että yrittäjät lähtivät innokkaasti mukaan tukemaan SPR:n hankintaa. SPR:n Suomussalmen osaston ensiapuryhmän puheenjohtajan Rauno Nurkkalan mukaan maallikkokäyttöön tarkoitettu defibrillaattori on erittäin tärkeä apuväline. Hilkka Kemppainen vastaa ensiapuryhmän päivystysten organisoimisesta."

 

SPR:n Suomussalmen osasto hankki defibrillaattorin paikallisten yrittäjien tuella. Laite on korvaamaton apu hätätilanteissa. Suomen Punaisen Ristin Suomussalmen osaston ensiapuryhmä sai laitteen käyttöönsä vastikään. Hankinta ei olisi onnistunut ilman Suomussalmen Yrittäjät ry:n tukea. Yhdistyksen jäsenyritykset lahjoittivat defibrillaattoriin tarvittavat rahat. Keräys tuotti kaikkiaan reilut 2 000 euroa, mikä laitteen hankkimiseen tarvittiin.Tämä on tärkeä asia, sillä kuka tahansa meistä, milloin tahansa, voi joutua elvytettäväksi. Laite on arvokas, mutta isolla porukalla tavoite oli melko helppo saavuttaa, Suomussalmen Yrittäjien puheenjohtaja Timo Matero sanoo.

SPR:n Suomussalmen osasto kiittää yrittäjiä tuesta. Osaston varapuheenjohtajan Marja-Liisa Holapan mukaan kiitoksen ansaitsevat myös kaikki muut viime syksynä perustetun ensiapuryhmän toimintaa muun muassa laitelahjoituksin tukeneet yrittäjät sekä kunta.

Maallikkokäyttöön suunnatussa defibrillaattorissa on suomenkielinen ääniopastus, joka ohjaa käyttäjää koko elvytystapahtuman ajan. Defibrillaattori analysoi autettavan sydämen rytmin ja antaa iskun vain, mikäli autettava sitä tarvitsee ja tekee kaikki päätökset auttajan puolesta. Se ohjaa lisäksi antamaan oikeanlaista painelu-puhalluselvytystä. Pelkkä defibrillaattorin käyttö ei siis riitä elvytystilanteessa, vaan tarvitaan lisäksi painelu-puhalluselvytystä. Kouluttautumalla osaat auttaa ja toimia tilanteessa, jossa kohtaat elottoman ihmisien.

SPR:n Suomussalmen osastoon perustettiin ensiapuryhmä viime syksynä. Ensiapuryhmän johtajana toimii Rauno Nurkkala. Ensiapuryhmä suorittaa ensiapupäivystyksiä tilauksesta Suomusalmen kunnan alueella erilaissa tapahtumissa. Tilauksia ottaa vastaan Hilkka Kemppainen. Toiminnassa on mukana 15 henkilöä. Ensiapuryhmän toimintaan voi tulla mukaan kaikki halukkaat. Ensiapuryhmä harjoittelee säännöllisesti ympäri vuoden. Suomussalmella ensiapukursseja järjestää SPR ja Kianta-Opisto.

Teksti muokattu Sirkku Raution tekstistä Ylä Kainuu lehdessä 12.11.2015

Kuva:Sirkku Rautio