Kuopion Turvallisuusteko-palkinto myönnettiin Punaisen Ristin Kuopion osaston vapaaehtoisryhmille

Heli Nuutinen
Kuvaaja: Heli Nuutinen
"Ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen ja pelastusjohtaja Jukka Koponen jakavat Turvallisuusteko-palkinnon"

Turvallisuusteko-palkinto myönnettiin SPR:n vapaaehtoisryhmille

Kuopion kaupungin vuoden 2015 Turvallisuusteko-palkinnon saavat Punaisen Ristin Kuopion osaston ensiapuryhmä ja henkisen tuen valmiusryhmä. Palkitut tekevät äärimmäisen arvokasta auttamistyötä yleisötilaisuuksissa ja viranomaisen apuna onnettomuustilanteissa.

Punainen Risti on kansainvälinen humanitäärinen kansalaisjärjestö. Sen tarkoituksena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Järjestön perustehtävä on auttaa ja suojella sotien, selkkausten ja suurten onnettomuuksien uhreja yli kansallisten, uskonnollisten ja poliittisten rajojen. Tiivistetysti Punainen Risti auttaa avun tarpeessa olevia.

SPR Kuopion osasto haluaa toiminnassaan edistää yleistä turvallisuutta sekä kehittää ja kouluttaa kansalaisia omaehtoiseen hyvinvoinnin lisäämiseen. Osaston koulutetut vapaaehtoiset pystyvät nopeasti antamaan apua yllättävissä tilanteissa.

Ensiapuryhmän jäsenet on koulutettu sekä varustettu toimimaan tarvittaessa viranomaisten tukena yllättävissä tilanteissa ja poikkeusoloissa. Ryhmän jäsenet toimivat yleisötilaisuuksissa ensiapupäivystäjinä. He ovat tarjonneet syyskuun alkuun mennessä 36 päivystyksessä apua yhteensä 1263 henkilölle. Henkisen tuen valmiusryhmän koulutetut vapaaehtoiset pystyvät tarvittaessa nopeasti perustamaan kriisipäivystyspisteen tukea tarvitseville.

– Saamamme julkinen tunnustus tuo Punaisen Ristin toimintaamme tutummaksi ja näkyvämmäksi Kuopiossa ja kertoo työmme arvostuksesta, iloitsevat palkitut vapaaehtoiset Jari Jokinen, Pekka Kenjakka, Leena Närvänen ja Riikka Savonen sekä osaston puheenjohtaja Heikki Sederholm.

– Henkisen tuen vapaaehtoisia auttamisen tuoma tarpeellisuuden tunne ja kokemus hyvän työn tekemisestä antavat voimia jatkaa, kertovat Närvänen ja Kenjakka henkisen tuen valmiusryhmästä.

– Ensiapu, elämäntaito. Koemme innoittavana olla vaikuttamassa ihmisten auttamisvalmiuteen ensiapuryhmän harjoituksissa, koulukäynneillä ja arkisissa kohtaamisissa. Näin emme arastele jäädä auttamaan esimerkiksi maassa makaavaa ihmistä. Pyyteettömästä työstä saadut vilpittömät kiitokset kannustavat, sanovat Savonen ja Jokinen ensiapuryhmästä.

Kuopion kaupungin Turvallisuusteko-palkinto myönnetään vuosittain arjen turvallisuuden parantajalle. Palkinnon tavoitteena on kuopiolaisten turvallisuuden parantaminen ja samalla hyvinvoinnin kehittäminen. Turvallisuusteko-palkintona on sepän takoma suurikokoinen avain, joka on kiinnitetty puualustaan. Alustaan kiinnitetään palkittavan nimen sisältävä kaiverrettu laatta. Palkitut saavat myös kunniakirjat.

Vuonna 2014 palkinnon saivat koulujen iltapäivätoiminnan toteuttajat.