Terhokerho-kysely 2015 SPR:n osastojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä Terhokerhojen yhdyshenkilöille

Terhokerhot ovat osa Suomen Kulttuurirahaston (SKR) käynnistämää ja rahoittamaa kolmevuotista (2014–2016) Koko Suomi leikkii -hanketta, jonka toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) ja Suomen Punainen Risti (SPR). Koko Suomi leikkii -hanke rakentaa uudella tavalla sukupolvien välistä yhteyttä, alueellista yhteisöllisyyttä sekä kiinnittää huomiota leikin merkitykseen.

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten MLL:n yhdistykset ja SPR:n osastot arvioivat Terhokerhojen merkityksen osana toimintaansa ja miltä Terhokerhojen tulevaisuus näyttää osastojen ja yhdistysten näkökulmasta. Tärkeää on kuulla, millä edellytyksillä Terhokerhot voisivat olla osastojen ja yhdistysten pysyvää toimintaa.

Kysely lähetetään kaikille MLL:n ja SPR:n puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä Terhokerhojen yhdyshenkilöille. Puheenjohtajat voivat halutessaan välittää kyselyn hallituksensa muille jäsenille, esim. Terhokerho-toiminnasta vastaavalle henkilölle. 

Kyselyyn pääset tästä linkistä. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja se vie noin 10 minuuttia. Nimettömiä vastauksia voidaan käyttää Koko Suomi leikkii -hankkeen materiaaleissa. Vastaathan viimeistään 27.11.2015.

Lisätietoja antavat Koko Suomi leikkii -hankkeen projektipäällikkö Tarja Satuli-Kukkonen (tarja.satuli-kukkonen[@]mll.fi, p. 040 524 0888) ja koordinaattori Eevamaija Paljakka-Sippola (eevamaija.paljakka-sippola[@]mll.fi, p. 050 438 0557).

Kehitetään yhdessä Terhokerhoista maailman parhaita leikki- ja kohtaamispaikkoja kaikenikäisille! Kiitos osallistumisestasi.