Träff för distriktens ungdomsutskott 12.12

Plats:FRK utbildningscenter Nynäs, Heinola (Karjalantie 55, Myllyoja)
På plats:riksomfattande ungdomskommittén och 2 representanter/distrikt

Distrikten får verktyg för att utveckla sin egen verksamhet och strategin för ungdomsverksamhet känns bekant i distrikten. Under dagens lopp delar vi med oss av idéer och diskuterar aktuella saker – ny energi och inspiration till verksamheten i distrikten. På samma gång utvecklas fadder­verksamheten tillsammans med riksomfattande ungdomskommittén.

PROGRAM:

10.00             Välkomna och inledning

11.00             Testningarna från Ungdomarnas årsmöte – hur lyckades de?

12.00              Lunch

12.45              Strategin för ungdomsverksamheten blir sann – vilken verksamhet utvecklas och varför?

Runda bords-diskussion om följande teman:

·         Samarbete mellan ungdomskommittérna och utvecklandet av ungas förtroendeverksamhet

·         Tack och belöning av de frivilliga

·         Stöd och understöd till avdelningarnas kontaktpersoner

·         Alarmgrupper för unga

·         Ungas påverkningsställen i organisationen

·         Ungas vänverksamhet

·         Informationen om viktiga evenemang till ungdomarna via distrikten och avdelningarna

14.00             Utvecklingsbehov i distrikten

Arbete i grupper och utarbetandet av konkreta testningar

14.30            Paus och eftermiddagskaffe

15.00              Arbetet fortsätter

16.00             Ny kraft till fadderverksamheten

17.00             Sammandrag, hur gå vidare härifrån?

17.30              Avslutning av dagen

18.00              Middag

19.00              Kvällsprogram

Anmälningv via länken fram till 27.11 https://www.lyyti.in/Piirien_nuorisotoimikuntien_tapaaminen_9879 

Centralbyrån betalar deltagarnas rese-, logi-, mat- och utbildningskostnader. Varje distrikt kan skicka två deltagare till träffen och utbildningen. Även anställda är välkomna med.

 

Liitetiedostot: