"Läheisen etua puolustaen"

Marja-Helena Salmio
Kuvaaja: Marja-Helena Salmio
"Keijo Vuorinen"

2.11. Edunvalvontavaltuutus ry:n asiantuntija Keijo Vuorinen esitteli edunvalvontavaltuusta ja sen käyttöä osaston Ystäväpalaverissa. Aihe herätti runsasta keskustelua. Lisätietoa asiasta voi hankkia yhdistyksen nettisivuilta www.edunvalvontavaltuutus.com