Nälkäpäivä 2015

Nälkäpäivä 2015 tuotti Sipoossa  12798,08€.
Kiitos kaikkille osallituneille!