Materiaalipaketti vapaaehtoisille kielen ja kulttuurin opetukseen maahanmuuttajille

Kotouttamisen osaamiskeskus on koostanut materiaalipaketin vapaaehtoisille, jotka haluavat tukea maahanmuuttajien kielen ja kulttuurin opiskelua. Materiaalipakettiin on koottu vinkkejä sopivasta oppimateriaalista sekä ohjeita opetuksen aloittamiseen. Oppimateriaalipaketti ja ohjeet ovat tämän viestin liitteenä.
 
Materiaalipaketin linkkilista on käännetty englanniksi, arabiaksi ja dariksi, jotta sitä voidaan käyttää myös itseopiskeluun.  Kieliversiot ja materiaalipaketti löytyvät myös kotouttaminen.fi-sivustolta: www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/tyon_tueksi/hyvat_kaytannot -linkki.

Itseopiskeluun tarkoitetut linkkilistat voi tulostaa ja lisätä esimerkiksi vastaanottokeskuksen ilmoitustaululle.
 
Materiaalipaketilla on tarkoitus tukea virallista opetusta. Kielen opiskelussa on tärkeää, että kieltä pääsee käyttämään ja harjoittelemaan myös virallisen opetuksen ulkopuolella.
 
Materiaalipaketilla pyritään lisäksi tukemaan vapaaehtoisten kansalaisten halua auttaa turvapaikanhakijoita sekä muita maahanmuuttajia.