ERC elvytysohjeet

Euroopan elvytysneuvosto ERC on tänään julkaissut tutkimusnäyttöön perustuvat johtopäätökset elvytys- ja ensiapuohjeiden perustaksi. SPR:n ensiapukoulutukset ym. ensiaputoiminta jatkuu edelleen nykyisillä ohjeilla. Ilmoitamme erikseen, kun elvytys- ja ensiapuohjeet on päivitetty käyttöön otettaviksi.

SPR, keskustoimisto, ensiavun kouluttajakoulutus