Osastoviesti 25.9.2015

Jakelu: osastojen puheenjohtajat, tiedottajat, jäsenmestarit ja monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilöt

Hei avainvapaaehtoiset!

Nälkäpäivän lipaskeräyksen arvio on tällä hetkellä 1,5 miljoonaa euroa. Se on yli 200 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Suoraan katastrofirahastoon tulee Nälkäpäivä-lahjoituksia vielä lokakuun loppuun asti, joten lopullinen tulos varmistuu vasta marraskuussa. Jo nyt on selvää, että tulos tulee olemaan korkeampi kuin yli kahteenkymmeneen vuoteen. Onneksi olkoon ja suuri kiitos juuri sinulle, joka olet tehnyt tämän mahdolliseksi.

Toimintakausi on käynnistynyt poikkeuksellisella tavalla. Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut suuresti ja se on aiheuttanut iloiseksi yllätykseksi myös uusien vapaaehtoisen tulvan. Tästä käynnistyy iso kotimaan operaatio, joka ei pääty ihan hetkessä.

Eurooppaan pyrkivien turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana ja heistä jo yli 14 000 on jo saapunut Suomeen. Sisäministeriö on arvioinut, että tänä vuonna maahan tulee noin 30 000 turvapaikanhakijaa, ensi vuonna 50 000. Oikeus hakea turvapaikkaa perustuu YK:n ihmisoikeussopimuksiin, joihin Suomikin on sitoutunut. Tässä tilanteessa Suomen Punaisen Ristin toimintaa ohjaa järjestön tärkein periaate avun tarpeessa olevien ihmisten auttamisesta. 

Toimimme viranomaisten tukena turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa, muun muassa ylläpitämällä vastaanottokeskuksia Maahanmuuttoviraston pyynnöstä. Tässä työssä meillä on kokemusta ja osaamista. Vielä kesällä Punaisen Ristin ylläpitämiä vastaanottokeskuksia oli 6, tällä hetkellä 46. Uusia yksiköitä tarvitaan koko ajan lisää, sillä avun tarve jatkuu pitkään. Arvojemme mukaisesti tehtävämme on auttaa tulijoita akuutisti heidän tullessaan vieraaseen maahan ja helpottaa heidän kotiutumistaan yhteiskuntaan myös pitkäjänteisesti esimerkiksi edistämällä tulijoiden ja kantaväestön yhteiseloa. Kaikkialla Euroopassa Punaisen Ristin vapaaehtoiset tekevät samankaltaista työtä turvapaikanhakijoiden auttamiseksi.

Tuhansille nyt turvapaikkaa hakeville ihmisille myönnetään oleskelulupa Suomeen ja he jäävät maahan pysyvästi asumaan, työskentelemään ja käymään koulujaan. Tämä on iso murros suomalaisessa yhteiskunnassa ja näkyy kaikenkokoisilla paikkakunnilla ympäri maan.

Uusia vapaaehtoisia on ilmoittautunut netin kautta yli 6200 ja kun päälle lasketaan muita kautta ilmoittautuneet, on kokonaismäärä tuhansia enemmän.

Nyt tarvitaan jokaista Punaisen Ristin aktiivista toimijaa. Ja myös kaikki passiiviset täytyy herättää!

Edustat Punaista Ristiä paikkakunnallasi.Olemme yhteisessä veneessä käynnistämässä vastaanottokeskuksia, keskustelemassa pakolaisasioista, puhumassa ihmisarvon- ja kunnioituksen puolesta. Turvapaikanhakijat tarvitsevat turvaa ja suojaa. He tarvitsevat puolestapuhujia ja toimintaa!

Toivota uudet vapaaehtoiset tervetulleiksi ja ohjaa heidät nopeasti Punaisen Ristin toimintamuotojen pariin.Pidetään huolta, ettei kukaan vapaaehtoiseksi ilmoittautunut jää ilman tehtäviä. Niitä riittää.

Vapaaehtoiset voi rekrytoida osaston perustoimintaan. Juuri nyt useimmat ovat kiinnostuneet toiminnasta turvapaikanhakijoiden kanssa ja avuksi.Vastaanottokeskuksia tai hätämajoitusyksiköitä perustettaessavapaaehtoisia tarvitaan toiminnan käynnistämiseksi monenlaisiin talkootehtäviin. Nyt on myös oikea hetki käynnistää uutta toimintaa, vaikka osastolla ei olisi ennestään kokemusta monikulttuurisesta toiminnasta. Punaisessa Ristissä on monenlaisia toimivia malleja, joista voi aloittaa ja laajentaa toimintavalikoimaa.  Toimivissa vastaanottokeskuksissa tarvitaan urheilu- ja pelikavereita, lasten toimintaa, kokkikerhoja, kielikerhoja ja läksykerhoja.

Koulut odottavat tietoa ja esityksiä.Pakolaistelttakampanjan ja muiden vaikuttamistyökalujen käyttöä kannattaa harkita. Tilaisuuksia ja infoja kannattaa järjestää.

Koulutamme pikapikaa SPR:n kouluttajia avuksenne vapaaehtoisten perehdytykseen ja kouluttamiseen. Osasto on kaiken toiminnan kotipesä. Vapaehtoisille tulee kertoa osaston toiminnasta ja eri toimintamuodoista. Uusia toimintamuotoja on hyvä käynnistää ja kysellä uusien vapaaehtoisten kiinnostuksen ja osaamisen kohteita. Kaikella osaamisella on kysyntää!

Pyydä uudet vapaaehtoiset yhteisiin iltoihin ja tapahtumiin, avaa osaston toimintakalenteri uusille ja pyydä heitä mukaan. Anna tilaa uusille ajatuksille ja ideoille. Rekisteröi uudet tulijat ja järjestä ”sisäänheittoiltoja” useammankin kerran.

Kutsu mukaan paikkakunnan muut järjestöt. Yhdessä tekemällä ja jakamalla saa voimat riittämään.

Jos paikkakunnallesi avataan tai avattiin vastaanottokeskus, mieti myös mitä vapaaehtoistehtäviä voit tarjota turvapaikanhakijoille. Sieltä löytyy myös monenlaista osaamista ja harrastajaa, osallistujia talkoisiin ja tilaisuuksiin, mahtavia leipureita ja arabian kielen opettajia, taiteilijoita ja remonttireiskoja.

Tulijan ystävänä ja tukena -kurssien ja infotilaisuuksien materiaaleja on jo saatavilla RedNetinOsastotoimistosta. Seuraavien viikkojen aikana koulutamme vapaaehtoiskouluttajia tueksenne perehdyttämään uusia tulijoita. Sovitut kouluttajien koulutukset ovat Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä, Kuopiossa, Turussa, Kouvolassa, Jyväskylässä ja Vaasassa. 87 kouluttajaa eri piirien alueilta haluaa tulla mukaan näihin talkoisiin kouluttamaan uusia vapaaehtoisia! Pyydä kouluttajien yhteystiedot piiritoimistostasi.

Turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen ja uusien vastaanottokeskusten perustaminen ovat aiheuttaneet suurta kiinnostusta tavara- ja vaatelahjoituksiin tai niiden järjestämiseen. Tällä hetkellä varastot ovat Konteissa täynnä, joten kannattaa kysyä Kontista sopivaa ajankohtaa keräyksen järjestämiselle. Ole aina yhteydessä Konttiin tai paikalliseen vastaanottokeskukseen ennen keräyksen käynnistämistä ja vaatteiden toimittamista. Tarvetta varmasti ilmenee talven lähestyessä, joten pyytäkää ihmisiä odottamaan ennen uusia vaatelahjoituksia. Konteista lähtee vastaanottokeskuksiin tavaraa sitä mukaan, kun tarvetta ilmenee ja jos tarvetta ei ole, Kontti myy lahjoitukset osana normaalia toimintaansa. Olisi hyvä, jos osasto voisi omissa tiloissaan lajitella ja varastoida vaatteet myöhempää ajankohtaa varten.

Hyvää ja aktiivista syksyä!

Terveisin,

Erja Reinikainen, järjestöpäällikkö

Suomen Punainen Risti, Keskustoimisto