Ole osa Punaista Ristiä, liity jäseneksi

Punaisen Ristin jäsenyys on vaivaton tapa tukea järjestön toimintaa ja ottaa kantaa yhteisten arvojen ja tavoitteiden puolesta.

Jäsenmaksut 
vuosijäsen (yli 29 v.) 20 € / kalenterivuosi
nuorisojäsen (alle 29 v.) 10 € / kalenterivuosi
ainaisjäsenyys 300 € 

Liity jäseneksi nyt!

Toimi näin: Siirry sivulle www.punainenristi.fi/jasen ja seuraa sivun ohjeita. 

Valitset itse, mihin osastoon haluat liittyä ja millainen jäsenyysmuoto sinulle sopii.
Valitessasi Forssan osaston, tuet paikallisen osaston toimintaa.

Jäseneksi voit liittyä myös Punaisen Ristin eri tapahtumissa. 

Kiitos, että välität!

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaa seitsemän perusperiaatetta.

Inhimillisyys

Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin tavoin on Punaisen Ristin tärkein tehtävä ja toiminnan päämäärä. Sen tavoitteena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se edistää ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa.

Tasapuolisuus

Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä pelkästään avun tarpeen, ei kansallisuuden, uskonnon, rodun, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman perusteella. Se antaa etusijan niille, jotka ovat suurimmassa hädässä.

Puolueettomuus

Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja auttaa kaikkia uhreja Punainen Risti pidättäytyy kannanotoista vihollisuuksien yhteydessä eikä milloinkaan sekaannu poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin.

Riippumattomuus

Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset yhdistykset toimiva humanitaarisissa tehtävissä oman maansa hallitusten apuna ja ovat maansa lainsäädännön aslaisia, niiden tulee säilyttää itsemääräämisoikeutensa niin, että ne voivat aina toimia Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti.

Vapaaehtoisuus

Punainen risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka toiminta on kaikin tavoin pyyteetöntä.

Yleismaailmallisuus

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on yleismaailmallinen. Sen kansalliset yhdistykset ovat tasavertaisia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet auttaa toinen toisiaan.

Ykseys

Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys, joka on avoin kaikille maan kansalaisille ja ulottaa toimintansa koko maan alueelle.

Nämä Punaisen Ristin periaatteet täyttivät 50 vuotta vuonna 2015, sillä ne hyväksyttiin Punaisen Ristin 20. kansainvälisessä konferenssissa Wienissä vuonna 1965.

Lue lisää periaatteiden historiasta täältä: (Linkki aukeaa omaan ikkunaan)
https://rednet.punainenristi.fi/periaatteet