VAPEPA AUTTOI HÄTÄMAJOITUSKESKUKSEN PERUSTAMIISESSA

Suomen Punaisen Ristin Nastolan osaston alaisuudessa toimivat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmät (ensihuolto ja etsintä) saivat torstaina kello 14.36 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmiuspäivystäjältä hälytyksen perustamaan turvapaikanhakijoiden hätämajoitusyksikköä Hennalan varuskuntaan.
 
Ryhmien päähälyttäjänä toiminut Nastolan osaston kotimaan avun yhteyshenkilö, ensihuoltoryhmän ryhmänjohtaja Marko Helin hälytti heti molemmat ryhmät.
 
Toiminta alkoi osaston hälytysryhmien osalta Hennalassa kello 17.00 ja päättyi viimeisempien osalta aamuseitsemän jälkeen. Hälytykseen vastasi kahdeksan hälytysryhmien jäsentä ja kaksi muuta vapaaehtoista osastomme jäsentä.
 
"Iso kiitos hälytysryhmille ihailtavasta valmiudesta. Pääjoukko muodostui viidestä ryhmäläisestä. Myöhemmin illalla joukkoon liittyi kolme muuta hälytysryhmien jäsentä."
 
Helin kiittää ryhmäläisiään aktiivisuudesta ja jaksamista. Hän itse vietti 14 ja puolin tuntia kohteessa kahden muun ryhmäläisen kanssa.
 
Nastolan osasto seuraa tilannetta ja tukee omalta osaltaan hätämajoitusorganisaatiota antamalla vapaaehtoisapua. Osasto on jo vienyt Hennalaan aiemmin keräämiään leluja, jalkapalloja ja vaatteita turvapaikanhakijoiden käyttöön.