10. Nälkäpäiväkonsertti Sallassa 24.9.2015

"2008 euroa konsertti ja taksvärkkipäivästä Katastrofirahastoon. Kuvassa Sallan osastossa Tiina ja hänen tyttärensä, Erkki Kitkiöjoki Pellosta (juhlapuhuja) ja Saara Salla."

Sallan koulukeskuksessa järjestettiin 10. Nälkäpäiväkonsertti jonka tuotto lahjoitettiin jälleen kerran Suomen Punaisen Ristin Katastrofirahastoon. Konsertin pääsylipputulot ja taksvärkkipäivän tulot olivat yhteensä 1208 euroa. 

 

Liikuntasali on täpötäynnä väkeä, vanhempaa ja nuorempaa kuten aikaisempinakin vuosina. Itse musiikkiesitykset olivat kaikki huolella harjoiteltuja ja se kyllä kuului esityksissä. Mahdollisesti suurimmat suosionosoitukset sai ryhmä Keharit eli kehitysvammaiset, jotka olivat tänä vuonna mukana ensimmäistä kertaa. Mukana oli lisäksi laululeikkejä, joista toiseen yleisökin pääsi osallistumaan. Tapahtuman järjestämisestä päävastuu on koulun oppilailla.  Heillä itse kullakin on oma roolinsa ja vastuunsa kuten lipunmyynti, juonto, salin koristelu ja siivous jälkikäteen ja ennen kaikkea esitykset,  joihin jokainen koululainen osallistui, joko laulamalla tai soittamalla jotakin soitinta. Opettajien tehtävänä oli olla avustajien roolissa itse tapahtumassa mutta ilman innostunutta opettajakuntaa tällainen tapahtuma tuskin olisi mahdollista.

Juhlan kunniaksi Suomen Punaisen Ristin kiitospuheenvuoron piti pitkäaikainen vapaaehtoinen Erkki Kitkiöjoki Pellon paikallisosastosta. Hän totesi puheessaan mm. että tämä Sallan koululaisten järjestämä tilaisuus on ikään kuin toinen "Sallan ihme".  Tällä hän viittasi toisen maailmansodan jälkeiseen jälleenrakentamiseen.  Yli puolet kunnan asukkaista oli silloin sijoitettava laajaan länsi-Sallan korpeen. Peltojen raivaaminen vaati veteraaneilta monesti suuria ponnistuksia, sillä se tapahtui usein käsivoimin ja sen lisäksi ”Sallan ihme” nostatti Sallan läänin suurimmaksi maidontuottajakunnaksi.   " Koululaisten järjestämä tapahtumaa voi hyvinkin verrata tähän ihmeeseen. Näin loistavasti toteutettu tapahtuma on varmasti vaatinut paljon yhteishenkeä, etukäteistyötä ja innostusta.  Tämä malli pitäisi saada meillä jokaiseen kouluun Suomessa, niin esimerkillinen se on ",  kiitteli Erkki Kitkiöjoki puheessaan.