Nälkäpäivänä 2015 Lahden torilla

Päivi Heikkilä
Kuvaaja: Päivi Heikkilä
"Nälkäpäivätapahtuma Lahden torilla 19.9.2015"

Lahden alueen osasto toteutti Nälkäpäivätempauksen Lahden uudistetulla torilla lauantaina 19.9.2015. Tapahtumassa esiteltiin osaston kaikkien työyksiköiden toimintaa sekä kerrottiin lahtelaisille Punaisen Ristin avustustoiminnan toteuttamisesta. Avustustoiminnan esittelyä toteutettiin meneillään ollevan Nälkäpäivän myötä esiin nousseiden kysymysten kautta: kenelle apua annetaan ja meneekö apu perille?

Tänä vuonna lahjoittajia on erityisesti kiinnostanut Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden avustustoiminta osana Punaisen Ristin toimintaa. Kerääjät ovat käyneet keskusteluja lahjoittajien kanssa niin Katastrofirahaston käyttämisestä turvapaikanhakijoiden avustamisessa kuin mahdollisten turvapaikanhakijoiden tulemisesta myös Lahteen. Kysymyksiin on vastattu ja avustamaan tarjoutuneita on opastettu mahdollisuuksista auttaa meneillään olevassa turvapaikanhakijoiden maahantulossa.

Kerääjiä on kuluvassa Nälkäpäivässä ollut muutamaa aiempaa vuotta enemmän. Keräystulos tulee Lahden alueen osastossa olemaan vuoden 2013 tasoa. Kiitos vuodesta 2014 paranevasta keräystuloksesta kuuluu kymmenpäiselle lahtelaiselle kerääjäjoukolle, joka on tänä vuonna ottanut aiempia vuosia runsaammin osaa keräyksen toteuttamisessa.

Keräyksen lopullisin tulos Lahdessa varmistuu viikon 39. alkupuolella.