Monikulttuurinen toiminta

SPR Lieksan osaston monikulttuurinen toiminta

Lieksaan on saapunut viime vuosina maahanmuuttajia useista eri maista ja monikulttuuriselle ryhmätoiminnalle on ollut tarvetta. Tällä hetkellä lieksalaiset Punaisen Ristin vapaaehtoiset vierailevat viikoittain Märäjälahden vastaanottokeskuksessa. Vapaaehtoisten ohjaama toiminta on suunnattu vastaanottokeskuksen naisille ja lapsille, joko yhdessä tai erikseen.

Paikalliset ihmiskontaktit ovat erittäin tärkeä kotoutumisen tuki. Lieksassa Punaisen Ristin toimesta ärjestetään monikulttuurista toimintaa, jonka kautta mahdollistetuu tutustuminen suomalaiseen kulttuuriin, täällä asuviin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Yhteinen tekeminen tuo ihmisiä lähelle toisiaan ja luo keskinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta. Punaisen Ristin tehtävänä on edistää suvaitsevaisuutta ja moninaisuutta sekä tukea Suomeen muuttaneiden kotoutumista.

Vapaaehtoinen voi omalla osallistumisellaan tukea Lieksaan muuttaneiden kotoutumista tarjoamalla turvallisen sosiaalisen kontaktin, mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden oppia suomalaista kulttuuria. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja erilaisiin tapoihin viettäen aikaa mukavien asioiden parissa. Vapaaehtoiselta ei edellytetä vieraan kielen taitoa tai suurta tietovarastoa, vaan uskallusta vuorovaikutukseen ja läsnäoloon. Kukin osallistuu vapaaehtoistoimintaan omien voimavarojensa mukaan. Toiminta on kaikille avointa.

Mikäli olet kiinnostunut monikulttuurisesta vapaaehtoistoiminnasta ja haluat tulla tutustumaan siihen tarkemmin, ole yhteydessä Sirpa Leinoseen p. 040 501 7265 tai sirpaleinonen(at)hotmail.com