Pakolaisuus

Tästä löydät materiaalia kouluvierailuille joiden aihepiirinä on turvapaikanhakijat ja maahanmuutto:

Opettajille taustamateriaaliksi:

Oppilaille suunnattu materiaali:

  • Aamunavaukset alakouluille ja yläkouluille, lukioille ja toiseen asteen oppilaitoksille. (liitteenä alla) 

 

Lisätietoa allekirjoittaneelta.
Johanna
(johanna.kylmaoja@punainenristi.fi, 020 701 2144)