Tavarakeräykset pakolaisten hyväksi SPR Tapiolan Tuulimäen tiloissa

SPR Tapiolan osaston tiloissa Tuulimäen kalliosuojassa toimii kaksi Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden auttamiseen tarkoitettua projektia. SPR Tapiolan osasto toimittaa pyynnöstä hygieniapakkauksia maahantuleville pakolaisille ainakin Espoon alaikäisten ryhmäkoteihin sekä Kaarlenkadun ja Vihdin Riuttarannan vastaanottokeskukseen. Espoon alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiryhmä (EATT) ylläpitää varustejakelua Espoon ryhmäkodeissa asuville, maahan yksintulleille nuorille. 

Ajankohtaiset tarpeet löydät lahjoitukset.fi -palvelusta (huom: palvelemme myös muita Espoon alaikäisyksiköitä, emme pelkästään Espoon ryhmäkotia).

Yllämainittuja tavaroita ottaa vastaan SPR Tapiola / Tuulimäen kalliosuoja, huhtikuussa joka toinen keskiviikko 17-19 (6.4. ja 20.4.) (tai sopimuksen mukaan). 

Huomaathan, että tilanpuutteen vuoksi emme voi ottaa vastaan Tuulimäkeen mitään muuta kuin yllämainittuja tavaroita, ellei asiasta ole erikseen sovittu (ei siis esimerkiksi naisten tai pikkulasten vaatteita tai muihin keräyspisteisiin matkalla olevia tavaroita).

 

Kaikkien tavaroiden tulee olla ehjiä, puhtaita ja hyväkuntoisia. Jos et lähettäisi omaa lastasi kouluun joissain vaatteissa, älä tarjoa niitä myöskään toiselle! Jos pakkaat tavarat koon ja tyypin mukaan erillisiin nimikoituihin pakkauksiin (esim "t-paitoja S"), se nopeuttaa huomattavasti niiden päätymistä jakeluun. Kiitos avustasi!

Jos haluat osallistua laajemmin Espoon alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiryhmän (EATT) toimintaan (esimerkiksi kutsua nuoria mukaan harrastustoimintaan vai osallistua vapaaehtoisena varustejakeluun) löydät meidät Facebookista. Hygieniapakkauskampanjasta voit kysyä lisää myös SPR Tapiolan Facebook-viestien kautta.

HUOM. Älkää koskaan soittako ryhmäkodin tai vastaanottokeskusten päivystysnumeroihin, ellei asia koske yksittäisen, nimeltä tietämänne henkilön asiaa. Vapaaehtois- ja lahjoitusasioissa niihin ei saa soittaa. Päivystysnumerot on tarkoitettu ensisijaisesti viranomaisten puheluihin esimerkiksi asukkaiden turvapaikanhakuprosessiin tai uusiin saapuviin alaikäisiin liittyen.