Kontaktuppgifter

Ordförande / Insamlingsledare: Carina Nordman-Byskata, 050 5844043, carina.n-b(at)netikka.fi

Sekreterare: Lena-Karin Hofman, 0400 5616866, lenakarin.hofman(at)gmail.com

Medlemsmästare: Laila Snickars, 06 3470336