Kontaktuppgifter

Ordförande: Peggy Ljungberg, 040 4892307, peggy.ljungberg(at)nedervetil.fi

Sekreterare: Lena Hästbacka, 040 7014397, lenahastbacka(at)hotmail.com

Insamlingsledare: Micaela Backfält, 040 7280493, m.backfalt(at)gmail.com