Kontaktuppgifter

Ordförande / Medlemsmästare: Monica Svenfelt, Monica.svenfelt@multi.fi, .0505345790,

Sekreterare: Linda Nylund, lindanylund79@gmail.com, 040 6845113

Insamlingsledare: Birgitta Käld, 050 3092062

Facebooksida: https://www.facebook.com/frklarsmo/

Mail: frklarsmo@gmail.com