Kontaktuppgifter

Ordförande / Medlemsmästare: Else-Brita Jungar, 050 3091204 ,elsebritajungar(at)hotmail.com

Sekreterare: Linda Nylund, lindanylund79@gmail.com, 040 6845113

Insamlingsledare: Birgitta Käld, 050 3092062

Facebooksida: https://www.facebook.com/frklarsmo/