Kontaktuppgifter

Ordförande / Insamlingsledare: Annika Nyfors, 050 5237976, anyfors(at)hotmail.com

Sekreterare: Michaela Hotlund, 050 3037955, michaelahotlund(at)gmail.com

Medlemsmästare: Kristina Nordmyr, 0504326009