Kontaktuppgifter

Ordförande: Emma Dahl, 0400 533232, emma.dahl(at)student.hanken.fi

Sekreterare: Thomas Dahl, 0503545983, thomas_k_dahl(at)hotmail.com

Insamlingsledare: Patricia Granholm, 050 5605626, patricia.granholm(at)hotmail.com