Valmiustoiminta

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 53 järjestön yhteenliittymä. Vapepan tehtävänä on tukea viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Näissä tilanteissa Vapepa toimii pyydettäessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, täydentäen ja tukien poliisi-, pelastus sekä sosiaali- ja terveysviranomaisia. Tavallisin tilanne, jolloin viranomaiset hälyttävät Vapepan, on kadonneiden henkilöiden etsintä, mutta tehtävä voi koskea kaikkea majoituksesta ja liikenteen ohjauksesta henkiseen tukeen.

Vapepa yhteensovittaa eri järjestöjen ja organisaatioiden yhteistyötä, jotta auttaminen on mahdollisimman tarkoituksenmukaista. Vapepa seuraa myös järjestöjen hälytysvalmiutta, niiden antamaa koulutusta ja käytettävissä olevaa kalustoa. Kehittyvä valmiustietokanta tehostaa osaltaan toimintaa. 

OHTO on Punaisen Ristin nettipohjainen hälytysjärjestelmä, joka mahdollistaa vapaaehtoisten hälyttämisen ja viestinnän sekä raportoinnin tehokkaasti ja monipuolisesti. Lapissa kaikki Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävät välitetään vapaaehtoisille OHTO hälytysjärjestelmän avulla. Kaikkien vapaaehtoisten tulee olla rekisteröityinä OHTO hälytystietokantaan.

Lisätietoja löydät Vapepa Lappi -sivulta ja SPR Lapin piirin valmiuspäälliköltä Annikki von Pandylta. Katso yhteystiedot .