Lampaanlihaa ja vaateapua Mongoliassa

Paula Ilén
Kuvaaja: Paula Ilén
"Ensiapua opettelemassa päiväkodissa"
Paula Ilén
Kuvaaja: Paula Ilén
"Keräys Nepalin maanjäristyksen uhrien hyväksi"
Paula Ilén
Kuvaaja: Paula Ilén
"Kotikäyntejä tekevät vapaaehtoiset"
 Paula Ilén
Kuvaaja: Paula Ilén
"Punaisen Ristin kasvatusta päiväkodissa"
"Satakunnan piirin ja Orkhonin piirin toiminnanjohtajat"
Paula Ilén
Kuvaaja: Paula Ilén
"Tsingis-Khanin muistomerkki"

Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Paula Ilén kävi tutustumassa Mongolian Punaisen Ristin toimintaan toukokuussa.

Mongolia on maailman harvimmin asuttu maa. Kolmannes väestöstä viettää paimentolaiselämää ja 30 % väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Mongolian kansantalous on kasvanut viime vuosina nopeasti johtuen erityisesti kaivannaisteollisuudesta. Kansa on kuitenkin hyvin koulutettua ja 97 % väestöstä on lukutaitoista. Tunnetuin Mongolia lienee Tsingis-kaanistaan, joka valloitti maailmaa 1200-luvulla.

Suomen Punainen Risti on tukenut Mongolian Punaista Ristiä 15 vuotta. Tuki on ollut muun muassa sosiaaliohjelmien, terveydenhuolto-ohjelmien, ensiapukoulutuksen ja kriisivalmiuden tukemista ja kehittämistä. Lisäksi on tuettu karjankasvattajien kriisivalmiutta ja annettu vaateapua. SPR:n ohjelmatuki loppuu vuonna 2016.

Kun karja kuolee…

Mongoliaa on pitkään koetellut poikkeuksellisen rajut sääolot, mikä on vaikeuttanut karjankasvatusta. Ankarat talvet ja kuivat kesät ovat aiheuttaneet merkittäviä karjakuolemia ja elinkeinon menetystä paimentolaisille.

Suomen Punainen Risti on tukenut Mongolian Punaista Ristiä kriisivalmiuden kehittämisessä. Ohjelmilla on tuettu yhteisöjä, Punaisen Ristin osastoja ja paikallisia viranomaisia varautumaan katastrofivalmiuteen muun muassa karjankasvatuksessa. Koulutuksen, katastrofikestävyyden vahvistamisen ja ruohovarastojen lisäämisen avulla ihmisiä on autettu valmistautumaan seuraavaan kriisiin ja siitä selviytymiseen.

Paimentolaiselämän vaikeutuminen ja elinkeinon menettäminen on aiheuttanut runsasta muuttoa kaupunkien slummeihin. Kaupungeissa ei kuitenkaan ole töitä paimentolaisille. Yli kolmannes mongolialaisista elää köyhyysrajan alapuolella ja monesta asunnosta puuttuu lämmitys ja puhdas vesi. Köyhyys ja muuttoliike ovat aiheuttaneet sosiaalisia ja terveysongelmia.

SPR:n tukemissa sosiaaliohjelmissa on keskitytty haavoittuvimpiin perheisiin, kuten yksinhuoltajien tai naisten vastuulla oleviin perheisiin, suurperheisiin ja köyhiin perheisiin. Koulutetut vapaaehtoiset tekevät säännöllisiä kotikäyntejä, joiden aikana keskustellaan terveys- ja hygienia-asioista ja annetaan tarpeen mukaan ruoka- ,hygieniatarvike- ja vaatepaketteja. Lisäksi on rakennettu sosiaalikeskuksia ja asukkaiden kouluttautumista ammatteihin.

Yksi yhteinen Punainen Risti

Oli kiinnostavaa havaita, että Punaisen Ristin työtekijät ja vapaaehtoiset puhuvat samoista asioista niin Suomessa kuin Mongoliassa. Aktiivinen jäsenhankinta, vapaaehtoisten rekrytointi ja kouluttaminen sekä vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen ovat yhteisiä aiheita.

Kävimme kahden piirin alueella tutustumassa lasten ja nuorten ensiapu-, terveys- ja turvallisuus- kasvatukseen. Orkhonin piirin alueella oli Punaisen Ristin kummipäiväkoti, jossa Punaisen Ristin periaatteet ja terveyskasvatus olivat keskeinen osa päiväkodin toimintaa. Punainen Risti ei rahoittanut päiväkodin toimintaa, mutta tarjosi sen sijaan henkilökunnalle koulutusta. Chingeletin piirissä tapasimme lapsia ja nuoria Punaisen Ristin ensiapu- ja turvallisuuskurssilla. Nuoret esittelivät meille ylpeänä tietojaan kodin turvallisuudesta.

Saimme myös omin silmin nähdä, että SPR:n vaateapu toimii. Suomalaisten lahjoittamat vaatteet lähtevät Kalkun logistiikkakeskuksesta säännöllisesti Mongolian Punaiselle Ristille, joka toimittaa vaateavun eteenpäin osastoille ja eteenpäin jaettavaksi avun tarvitsijoille.

Matka vahvisti tunnetta ja kokemusta kansainvälisen Punaisen Ristin ykseydestä. Minuun teki suuren vaikutuksen se, että Mongolian Punainen Risti järjesti hyväntekeväisyyskonsertin Nepalin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi. Iloiset punapuseroiset vapaaehtoiset ottivat yleisön vastaan keräyslippaiden kanssa. Vaikka Mongolian Punaisella Ristillä on omat haasteensa ja tarpeensa avun antamisessa kotimaassaan ja tarpeensa saada ulkomaista apua toimintaansa, ovat he valmiita tukemaan hädänalaisia. Konsertti oli hieno kokemus.

Vaikutuksen teki myös se lämpö, aika ja vieraanvaraisuus, jonka työntekijät ja vapaaehtoiset
antoivat meille. Paljon tuli syötyä lampaanlihaa ja sisäelimiä ja pakko oli ottaa muutama vodkaryyppy mongolialaiseen tapaan ihan digestiivisistä syistä, kuten he itse totesivat.

Yhteistyö Mongolian kanssa on selvästi ollut antoisaa ja tuloksellista molemmille osapuolille,

Paula Ilén
Toiminnanjohtaja

https://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/styles/thu...