Ennakkotietoa hallituksen päätöksestä

Järjestön hallitus hyväksyi  kokouksessaan 22.5. SPR:n ensiapupäivystäjän lääkeohjeen. Ohje annettiin tiedoksi SPR:n valtuustolle samana päivänä. Hallitus teki ohjeeseen muutoksia, ja päivitetty ohje on parhaillaan käännettävänä.

Lääkeohjeen mukaan Punaisen Ristin ensiapupäivystystoimintaan koulutettu ja päivystystestin läpäissyt ensiapupäivystäjä voi tukea autettavan itsehoitoa luovuttamalla yhden annoksen erikseen määritettyä itsehoitolääkettä/ valmistetta, kun hän on suorittanut itsehoitolääkintää koskevan koulutuksen. Ensiapupäivystäjien, joilla on voimassa oleva päivystysoikeus ja jotka haluavat tukea autettavan itsehoitoa luovuttamalla lääkkeitä, on suoritettava Punaisen Ristin keskustoimiston suunnittelema lääkekoulutus ja läpäistävä koulutukseen liittyvä koe. Jatkossa piirin järjestämään ensiapupäivystäjän peruskurssiin sisällytetään lääkekoulutus ja -koe. Nykyisille ensiapupäivystäjille järjestetään lääkeohjeesta täydennyskoulutus vuoden 2015 loppuun mennessä. Koulutuksen järjestämiseen saakka päivystyksestä vastaavan osaston tai piirin on etukäteen varmistettava ensiapupäivystäjien osaamisen taso itsehoitolääkkeisiin liittyen, jos päivystyksiin halutaan ottaa mukaan itsehoitolääkkeitä

Osaston hallitus voi ensiapuryhmää kuultuaan päättää, ottaako ryhmä ensiapupäivystyksiin mukaan itsehoitolääkkeitä. Yksittäinen ensiapupäivystäjä voi päättää, osallistuuko hän itsehoitolääkkeitä koskevaan koulutukseen ja sen jälkeiseen autettavan itsehoidon tukemiseen. Punaisen Ristin koulutetun ja päivystystestin läpäisseen ensiapupäivystäjän tulee haastatella autettava määriteltyjen kysymysten avulla, jos autettava päivystyskäynnin yhteydessä pyytää oireeseen tai vaivaan jotain niistä itsehoitolääkkeistä, jotka on ohjeessa mainittu erikseen

Vastuu ohjeen noudattamisesta on ensiapupäivystäjällä, ja päivystyksen järjestävällä osastolla on valvontavastuu.