Yhteystiedot

Terveypistetoiminnasta vastaavat piiritasolla terveydenhuollon suunnittelijat, joiden yhteystiedot piireittäin löydät alta:

Helsingin ja Uudenmaan piiri: Sari Oittinen, sari.oittinen@punainenristi.fi, 020 701 2357

Hämeen piiri: Pirjo Mattila, pirjo.mattila@punainenristi.fi, 040 589 5779

Kaakkois-Suomen piiri: Sanna Pelkonen, sanna.pelkonen@punainenristi.fi, 020 701 2722

Lapin piiri: Päivi Niininen, paivi.niininen@punainenristi.fi, 0400 703 287

Länsi-Suomen piiri: Janne Säilä, janne.saila@punainenristi.fi, 040 535 2118

Oulun piiri: Pirkko-Liisa Laitinen, pirkko-liisa.laitinen@punainenristi.fi, 020 701 2616

Satakunnan piiri: Tiina Hiidenoja-Sirén, tiina.hiidenoja-siren@punainenristi.fi, 0400 651 105

Savo-Karjalan piiri: Jenni Honkanen, jenni.honkanen@punainenristi.fi, 040 554 0587

Varsinais-Suomen piiri: Minna Rautanen, minna.rautanen@punainenristi.fi, 020 701 2404

Turunmaan piiri: Marjatta Alakahri marjatta.alakahri@punainenristi.fi ,  040 702 0510

 

Omaishoidon tukitoimminasta vastaavat aluetyöntekijät ja heidän yhteystietonsa löydät sivun alareunassa olevasta liitteestä.

 

Yhteystiedot SPR Keskustoimisto Terveyden edistäminen:

Mia-Veera Koivisto
Terveyden edistämisen koordinaattori
040 485 8699
mia-veera.koivisto(a)punainenristi.fi

Annukka Tapiola
Seksuaaliterveystyön suunnittelija
040 620 4373
annukka.tapiola(a)punainenristi.fi

Kati Laitila
Päihdetyön suunnittelija
040 589 5778
kati.laitila(a)punainenristi.fi

Saara Aakko

Koti-ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyö

040 480 6973

saara.aakko(a)punainenristi.fi