Yhteystiedot

Terveyden edistämisestä (Terveyspiste-toiminta, päihdetyö ja seksuaaliterveystyö) vastaavat piiritasolla terveydenhuollon suunnittelijat, joiden yhteystiedot piireittäin löydät alta:

Helsingin ja Uudenmaan piiri: Sari Oittinen, sari.oittinen@punainenristi.fi, 09 3741137 (Terveyspisteet)
Niina Hirvonen, niina.hirvonen@punainenristi.fi, 0400 428 918 (Päihdetyö)

Hämeen piiri: Pirjo Mattila, pirjo.mattila@punainenristi.fi, 040 589 5779

Kaakkois-Suomen piiri: Jenni Ojala, jenni.ojala@punainenristi.fi, 0400 156 828

Lapin piiri: Niina Pulli, niina.pulli@punainenristi.fi, 0407784541

Länsi-Suomen piiri: Janne Säilä, janne.saila@punainenristi.fi, 040 535 2118

Oulun piiri: Anne Kynkäänniemi, anne.kynkaanniemi@punainenristi.fi, 040 1545439

Satakunnan piiri: Anne-Mari Hakuni, Anne-Mari.Hakuni@punainenristi.fi, 0407607141

Savo-Karjalan piiri: Jenni Honkanen, jenni.honkanen@punainenristi.fi, 040 554 0587
Hanna Putkonen, hanna.putkonen@punainenristi.fi, 0504075816 (Seksuaaliterveys)

Varsinais-Suomen piiri: Minna Rautanen, minna.rautanen@punainenristi.fi, 040 5835735

Turunmaan piiri: Marjatta Alakahri, marjatta.alakahri@punainenristi.fi ,  040 702 0510

 

Omaishoidon tukitoiminnasta vastaavat aluetyöntekijät ja heidän yhteystietonsa löydät sivun alareunassa olevasta liitteestä.

 

Yhteystiedot SPR Keskustoimisto Terveyden edistäminen:

Mia-Veera Koivisto
Terveyden edistämisen koordinaattori
040 485 8699
mia-veera.koivisto(a)punainenristi.fi

Petra Lemmetty
Terveyden edistämisen suunnittelija
040 620 4373
petra.lemmetty(a)punainenristi.fi

Kati Laitila
Päihdetyön suunnittelija
040 589 5778
kati.laitila(a)punainenristi.fi

Saara Aakko

Koti-ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyö

040 480 6973

saara.aakko(a)punainenristi.fi