Yhteystiedot

Terveyden edistämisestä (Terveyspiste-toiminta, päihdetyö ja seksuaaliterveystyö) vastaavat piiritasolla terveydenhuollon suunnittelijat, joiden yhteystiedot piireittäin löydät alta:

Helsingin ja Uudenmaan piiri: Sari Oittinen, sari.oittinen@punainenristi.fi, 09 3741137 (Terveyspisteet),
Mia Niemelä, mia.niemela@punainenristi.fi, 040 562 7201 (Seksuaaliterveystyö, nuorisotoiminnan suunnittelija)

Hämeen piiri: Pirjo Mattila, pirjo.mattila@punainenristi.fi, 040 589 5779

Kaakkois-Suomen piiri: Jenni Ojala, jenni.ojala@punainenristi.fi, 0400 156 828

Lapin piiri: Niina Rautio, niina.rautio@punainenristi.fi, 040 778 4541

Länsi-Suomen piiri: Janne Säilä, janne.saila@punainenristi.fi, 040 535 2118

Oulun piiri: Karoliina Kaiponen, karoliina.kaiponen@punainenristi.fi, 040 154 5439

Satakunnan piiri: Anne-Mari Hakuni, Anne-Mari.Hakuni@punainenristi.fi, 040 760 7141 ja Hiidenoja-Siren Tiina, tiina.hidenoja-siren@punainenristi.fi

Savo-Karjalan piiri: Hanna Putkonen, hanna.putkonen@punainenristi.fi, 050 407 5816

Varsinais-Suomen piiri: Minna Rautanen, minna.rautanen@punainenristi.fi, 040 583 5735 ja Miia Rosenqvist, miia.rosenqvist@punainenristi.fi, 040 532 3808

Turunmaan piiri: Linda Pyy, linda.pyy@punainenristi.fi ,  040 702 0510

 

Omaishoidon tukitoiminnasta vastaavat aluetyöntekijät ja heidän yhteystietonsa löydät sivun alareunassa olevasta liitteestä.

 

Yhteystiedot SPR Keskustoimisto Terveyden edistäminen:

Kati Laitila
Päihdetyön ja ensiaputoiminnan suunnittelija
040 589 5778
kati.laitila(a)punainenristi.fi

Saara Aakko

Koti-ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyö

040 480 6973

saara.aakko(a)punainenristi.fi