Inhimillinen kädenojennus -tunnustus Hoivakoti kuntoon -ohjelmalle

Tatu Blomqvist
Kuvaaja: Tatu Blomqvist
"Punaisen Ristin valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö ja pääsihteeri Kristiina Kumpula antoivat Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen Annukka Roiniselle ja Tiina Merikannolle."

Ohjelma toi laajaan julkiseen keskusteluun vanhustyön laitosmaisen hoitokulttuurin ja osoitti, että pienillä muutoksilla henkilökunta voi tehdä hoivakodista kodinomaisemman. Myös vapaaehtoistoiminnalla on iso merkitys hoivakodeissa asuvien ihmisten arjessa ja elämässä.

Hoivakoti kuntoon -sarjassa A-studio seurasi syksyn 2014 ajan, miten somerolaisen Tervaskannon palvelutalon henkilökunta uudisti hoivakotia valmentajien avulla. Projekti kesti neljä kuukautta, eikä siinä käytetty lisärahaa tai -henkilökuntaa.

Ohjelma nosti esille todella tärkeän aiheen, vanhusten hoidon ja välittämisen positiivisella, toimintatapojen muuttamiseen rohkaisevalla tavalla. Laitoshoidossa olevat ikääntyneet kokevat tutkitusti paljon yksinäisyyttä. Myös pitkästymisen tunteet ovat yleisiä. Henkilöstön resurssit ovat usein niukat, eikä aina ei ole aikaa muuhun kuin hoidollisiin tehtäviin.

- Ohjelma toi laajaan julkiseen keskusteluun vanhustyön laitosmaisen hoitokulttuurin. Lisäksi ohjelma osoitti, että pienillä asenne- ja toimintatavan muutoksilla henkilökunta voi tehdä hoivakodista kodinomaisemman, ja parantaa ikääntyneiden elämänlaatua sekä itsemääräämisoikeutta, perustelee Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

- Tämä on todella hieno tunnustus ohjelmalle. Aluksi sarja oli vain hullu idea, mutta projektin edetessä saimme yhteydenottoja yli sadasta hoivakodista. Haluamme kiittää Tervaskannon palvelutaloa, jotka uskalsivat avata ovensa kameroille ja viikottain yli puolelle miljoonalle katsojalle, kiitti toimittaja Annukka Roininen.

Tunnustus annettiin Hoivakoti kuntoon -ohjelmasarjan työryhmälle, johon kuuluvat toimittajat Anne Ali-Hokka, Oili Orispää, Annukka Roininen, Tiina Merikanto, kuvaaja Hanna Leppikangas ja verkkopalvelun suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä Yle Uutisten kanssa vastannut, palvelusuunnittelija Mikko Hynninen.  Ohjelmaa tekemässä mukana olivat myös työyhteisökouluttajat Anne Pylkkänen ja Taina Semi sekä geriatrian professori Jaakko Valvanne. Myös Tervaskannon palvelutalon henkilökuntaa muistetaan kunniakirjalla. Palkinnon vastaanotti keskiviikkona toimittaja Annukka Roininen ja Tiina Merikanto.

Punaisen Ristin ystävät vierailevat jo yli 400 hoitolaitoksessa

Laitoshoidossa olevien vanhusten elämänlaatua voidaan parantaa ja heidän kokemaan yksinäisyyttä ehkäistä myös vapaaehtoistoiminnan avulla. Hoivakoti kuntoon -ohjelmasarja kannusti ihmisiä tekemään pieniä, hyviä tekoja hoivakodeissa asuvien vanhusten arjen piristämiseksi. Ohjelman Hyväteko-haaste otettiin vastaan yli 500 hoivakodissa ja ovet avattiin vapaaehtoistoiminnalle.

Vapaaehtoistoiminta ei voi korvata esimerkiksi julkista palvelutuotantoa, mutta sillä voi olla merkittävä rooli virkistyksen ja vaihtelun tuomisessa hoitolaitoksen arkeen. Suomen Punaisen Ristin ystävät ovat vierailleet erilaisilla hoitolaitoksissa jo 1950-luvulta lähtien. Viime vuonna ystävät vierailivat yli 400 hoitolaitoksessa. Vapaaehtoiset järjestävät esimerkiksi kerhoja, juhlia ja ulkoilevat yhdessä asukkaiden kanssa. Hoitolaitoksissa tapahtuvaan ystävätoimintaan on vuonna 2014 kehitetty myös oma koulutuksensa, joka toteutetaan yhteistyössä hoitolaitoksen henkilökunnan kanssa.

Inhimillinen kädenojennus on tunnustus, jonka Suomen Punainen Risti myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansioitunut inhimillisten teemojen, arvojen ja toiminnan edistäjänä Suomessa. Tunnustus on annettu ensimmäisen kerran vuonna 1988.