Kotoutumista tukeva toiminta

Leena Koskela / SPR Aineistopankki
Kuvaaja: Leena Koskela / SPR Aineistopankki
Pauliina Pensikkala
Kuvaaja: Pauliina Pensikkala
"Läksykerhossa autetaan pieniä koululaisia läksyjen teossa."
Pauliina Pensikkala
Kuvaaja: Pauliina Pensikkala
"Vapaaehtoiset pystyttävät turvapaikanhakijoiden kanssa asuintelttoja Pansiossa syksyllä 2015"

Punaisen Ristin kotoutumista tukeva toiminta tuo yhteen eritaustaisia ihmisiä. Vapaaehtoisena voit edistää yhdenvertaisuutta ja rakentaa moniarvoista yhteiskuntaa.

SPR:n Varsinais-Suomen piirissä on monenlaista kotoutumista tukevaa toimintaa, johon on helppo lähteä mukaan oman mielenkiinnon ja elämäntilanteen mukaan. Mikään kotoutumista tukevan toiminnan muoto ei vaadi vapaaehtoiselta erikoistaitoja vaan mukaan voi tulla ihan omana itsenään. Jokaisella on myös mahdollisuus osallistua tehtäviin valmistaviin perehdytyksiin.

Lisätietoa voit kysellä omasta paikallisosastostasi tai Varsinais-Suomen piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjältä Pauliina Pensikkalalta, p.0400 541 033, pauliina.pensikkala(at)redcross.fi (poissa 1.8.2022-31.6.2023, sijainen Kaisa Rajalaakso kaisa.rajalaakso@redcross.fi p. 0405954243)

Turun seudulla voit toimia vapaaehtoisena esimerkiksi:

  • Auttavana kätenä lasten ja nuorten läksykerhoissa: Vapaaehtoisena ohjaat läksyjen tekoa ja yhdessäoloa, kuuntelet ja keskustelet, kannustat ja innostat. Sinulta ei edellytetä opettajan taitoja. Riittää, että haluat auttaa ja motivoida nuoria käymään koulua ja oppimaan.
  • Vastaanottokeskuksissa: Vapaaehtoiset järjestävät vapaa-ajantoimintaa vastaanottokeskuksissa erilaisten aktiviteettien sekä kerhojen muodossa. 
  • Maahan muuttaneille suunnatuissa kielikerhoissa: Vapaaehtoiset tukevat maahan muuttaneita oppimaan suomea kielikerhoissa. Samalla tutustutaan ja opitaan uutta puolin ja toisin mukavan yhdessäolon keinoin. Kielikerhotoiminta tukee osaltaan viranomaisten antamaa kieliopetusta. 
    Voit toimia vapaaehtoisena kielikerhoissa, jotka tarjoavat joustavan mahdollisuuden arkikielen harjoitteluun. Kielikerhot ovat lisätukena viranomaisten tarjoamille kursseille. - See more at: https://www.punainenristi.fi/tule-mukaan/monikulttuuriseen-toimintaan#st...
  • Ystävänä ja tukihenkilönä maahan muuttaneelle: Vapaaehtoiset toimivat tulijoiden tukena ja ystävinä. Tapaamiset voivat olla esimerkiksi kahvittelua, kävelyllä käymistä tai yhdessä uuteen ympäristöön tutustumista. Ystävät voivat itse sopia, millainen ajanvietto sopii heille parhaiten. Ystävätoiminnasta kiinnostuneiden tulisi käydä Punaisen Ristin Ystäväkurssi. Tämän jälkeen maahan muuttaneen ystävätoiminnasta kiinnostuneille suositellaan täydennyskoulutuksena Kotoutumisen tukena -kurssin käymistä. 
  • Vaikuttamistyössä vaikkapa rasisminvastaisella viikolla tai pakolaistelttakampanjassa. Rasisminvastaisella viikolla voit osallistua hyvien rasisminvastaisten tekojen keräämiseen erilaisissa tapahtumissa ja kampanjoida suvaitsevaisuuden puolesta. Pakolaistelttaa voit esitellä esimerkiksi kouluvierailuilla tai tapahtumissa. Perehdytyksen tehtäviisi saat osastoista ja/tai piiristä.

Lisätietoa tulevista koulutuksista tapahtumakalenterista. Lue lisää monikulttuurisesta toiminnasta valtakunnallisilta Punaisen Ristin sivuilta.