Monikulttuurisuus

Pauliina Pensikkala
Kuvaaja: Pauliina Pensikkala
"Vapaaehtoiset pystyttävät turvapaikanhakijoiden kanssa asuintelttoja Pansiossa syksyllä 2015"
Ulkoministeriö
Kuvaaja: Ulkoministeriö
"Pakolaistelttakampanjalla lisätään tietoa pakolaisten asemasta ja kutsutaan ihmiset elämään hetki pakolaisen arkea."
Pauliina Pensikkala
Kuvaaja: Pauliina Pensikkala
"Ensiapuharjoittelua KV-klubilla."
Pauliina Pensikkala
Kuvaaja: Pauliina Pensikkala
"Läksykerhossa autetaan pieniä koululaisia läksyjen teossa."
Pauliina Pensikkala
Kuvaaja: Pauliina Pensikkala
"EA- ja terveyskurssilla DaisyLadies'n kanssa."
Pauliina Pensikkala
Kuvaaja: Pauliina Pensikkala
"Rasisminvastaisen viikon kampanjassa kerättiin hyviä rasisminvastaisia tekoja."
Pauliina Pensikkala
Kuvaaja: Pauliina Pensikkala
"Ensiaputreenit suomen kielen opiskelijoille"

Punaisen Ristin monikulttuurinen toiminta tuo yhteen eritaustaisia ihmisiä. Vapaaehtoisena voit edistää yhdenvertaisuutta ja rakentaa moniarvoista yhteiskuntaa.

SPR:n Varsinais-Suomen piirissä on monenlaista monikulttuurista toimintaa, johon on helppo lähteä mukaan oman mielenkiinnon ja elämäntilanteen mukaan. Mikään monikulttuurisuustoiminta ei vaadi vapaaehtoiselta erikoistaitoja vaan mukaan voi tulla ihan omana itsenään. Jokaisen panos on arvokas sellaisenaan.

Lisätietoa voit kysellä omasta paikallisosastostasi tai Varsinais-Suomen piirin monikulttuurisuustoiminnan suunnittelijalta Pauliina Pensikkalalta, p.0400 541033, pauliina.pensikkala(at)redcross.fi

Turun seudulla voit toimia vapaaehtoisena esimerkiksi:

  • Auttavana kätenä lasten ja nuorten läksykerhoissa: Vapaaehtoisena ohjaat läksyjen tekoa ja yhdessäoloa, kuuntelet ja keskustelet, kannustat ja innostat. Sinulta ei edellytetä opettajan taitoja. Riittää, että haluat auttaa ja motivoida nuoria käymään koulua ja oppimaan.
  • Eri kulttuureista tulevat ihmiset yhteenkokoavassa kansainvälisessä klubissa: KV-klubi kokoontuu Vimmassa kerran kuukaudessa, jokaisen kuukauden toinen tiistai klo 18:00 alkaen. KV-klubi on monikulttuurinen kohtaamispaikka. Toiminta tuo yhteen ihmisiä yli kulttuurirajojen ja antaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja toinen toiselta oppimiseen. Toiminta on kaikille avointa. KV-klubilla jutustellaan, tutustutaan uusiin ihmisiin ja kulttuureihin rennossa ilmapiirissä. KV-klubi järjestää monikulttuurisia tapahtumia ja teemailtoja. KV-klubi on kesätauolla kesäkuusta elokuuhun.
  • Vastaanottokeskuksissa tai hätamajoitusyksiköissä: Vapaaehtoiset järjestävät vapaa-ajantoimintaa majoitusyksiköissä erilaisten aktiviteettien sekä kerhojen muodossa. Vapaaehtoiset myös auttavat majoitusyksiköissä erilaisissa avustustehtävissä tarpeen mukaan.
  • Maahan muuttaneille suunnatuissa kielikerhoissa: Vapaaehtoiset tukevat maahan muuttaneita oppimaan suomea kielikerhoissa. Samalla tutustutaan ja opitaan uutta puolin ja toisin mukavan yhdessäolon keinoin. Kielikerhotoiminta tukee osaltaan viranomaisten antamaa kieliopetusta.
    Voit toimia vapaaehtoisena kielikerhoissa, jotka tarjoavat joustavan mahdollisuuden arkikielen harjoitteluun. Kielikerhot ovat lisätukena viranomaisten tarjoamille kursseille. - See more at: https://www.punainenristi.fi/tule-mukaan/monikulttuuriseen-toimintaan#st...
  • Ystävänä ja tukihenkilönä maahan muuttaneelle: Vapaaehtoiset toimivat tulijoiden tukena ja ystävinä. Tapaamiset voivat olla esimerkiksi kahvittelua, kävelyllä käymistä tai yhdessä uuteen ympäristöön tutustumista. Ystävät voivat itse sopia, millainen ajanvietto sopii heille parhaiten. Ystävätoiminnasta kiinnostuneiden tulisi käydä Punaisen Ristin "Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan kurssi" sekä tämän jälkeen täydennyskoulutuksena "Tulijan tukena ja ystävänä" –kurssi. 
  • Vaikuttamistyössä vaikkapa rasisminvastaisella viikolla tai pakolaistelttakampanjassa. Rasisminvastaisella viikolla voit osallistua hyvien rasisminvastaisten tekojen keräämiseen erilaisissa tapahtumissa ja kampanjoida suvaitsevaisuuden puolesta. Pakolaistelttaa voit esitellä esimerkiksi kouluvierailuilla tai tapahtumissa. Perehdytyksen tehtäviisi saat osastoista ja/tai piiristä.

Lisätietoa tulevista koulutuksista tapahtumakalenterista. Lue lisää monikulttuurisesta toiminnasta valtakunnallisilta Punaisen Ristin sivuilta.