Turun osasto on Vuoden osasto 2014

Vuoden osaston kiertopalkinto on nyt TurussaKuva: Mika Vilpo
Vuoden osaston kiertopalkinto on nyt Turussa

Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin vuosikokous järjestettiin 18.4.2015 Liedon kunnantalolla. Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja tulevalle toimikaudelle sekä palkittiin ansioituneita toimijoita.

Markku Suokas valittiin Varsinais-Suomen piirin hallituksen puheenjohtaksi uudelle toimikaudelle ja Kari Varjonen valittiin jatkamaan työtään vaalitoimikunnan jäsenenä.

Turun osaston aktiivit Pirjo Kepsu ja Aini Peltoniemi saivat Tasavallan Presidentin myöntämän Suomen Punaisen Ristin pronssisen ansiomitalin. Pronssinen ansiomitali myönnetään ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toimin­nasta tai erittäin ansiokkaista teoista Punaisen Ristin ja välittömästi sen tarkoitusperien hyväksi.

Turun osasto palkittiin vuosikokouksessa vuoden 2014 Varsinais-Suomen piirin osastona. Palkinnon myöntämisperusteet ovat upea kunnianosoitus työlle, jota osastomme vapaaehtoiset tekevät:

- Osaston vapaaehtoiset olivat erittäin aktiivisesti mukana Turun yleiskokouksen järjestelyissä vapaaehtoisina.
- Aktiivinen ensiapuryhmätoiminta 4 ensiapuryhmän voimin, hyviä ja monipuolisia harjoituksia ja sen myötä ensiapuryhmäläisillä hyvät ensiaputaidot.
- Paljon ensiapupäivystystunteja vuosittain, isoimpana Ruisrock-päivystys.
- Hyvin toimiva Reddie kids -kerho - osoituksena mm. se, että piirin ea-kilpailuissa oli mukana 3 lasten kilpailuryhmää Turun osastosta.
- Aktiivinen ja monipuolinen ystävätoiminta, pitää sisällään mm. koko Turun alueen ystävävälityksen  (poislukien monikulttuurinen ystävätoiminta, joka on Ruissalon osastossa).
- Kaikille löytyy oma tapa toimia ystävänä, sillä perinteisen ystävätoiminnan lisäksi myös saattajatoimintaa ja kulttuuriystävätoimintaa, ja nyt uutena ollaan käynnistämässä nuorten ystävätoimintaa.
- Omaishoidon tukitoiminta on myös saatu käyntiin.
- Terveyspiste on toiminut erinomaisesti ja asiakkaat ovat löytäneet tämän toimintamuodon. Vapaaehtoisten osalta hyvä yhteistyö terveys- ja ystävätoimijoiden kesken.
- Monikulttuurisuustoiminnan osalta on käynnistetty läksykerho ja yhteistyötä myös terveyspistetoiminnan osalta.
- Keräyksissä osaston keräyskeskus on piirin Palvelupisteessä ja osaston vapaaehtoiset huolehtivat keräyskeskuksen toiminnasta.
- Turun osasto on käynnistänyt Turun alueen osastojen yhteisen valmiusyhteistyön, joka on edennyt hyvin.
- Päihdetyö on käynnistymässä hetken hiljaiselon jälkeen piirin alueella, sillä kaksi Turun osaston vapaaehtoista on kouluttautunut päihdetyön kouluttajiksi.
- Aktiivinen tiedottaminen: jäsenkirje 2 kertaa vuodessa (tavoittaa neljäsosan piirin jäsenistä), ajantasalla olevat nettisivut, erittäin aktiivinen some-tiedotus (Facebook, Instagram, Twitter).
- Systemaattinen uusien vapaaehtoisten perehdytys erityisten perehdytysiltojen avulla.
- Osaston vapaaehtoiset aktiivisesti mukana myös piirin eri luottamuselimissä (piirin hallitus, toimikunnat).
- Organisoi vuosittain ison Turun päivän tapahtuman Turun kauppatorilla: Heikinmarkkinat.

Turun osaston puheenjohtaja Pekka Paatero haluaa välittää terveisensä kaikille Turun osaston jäsenille: "Lämpimät kiitokset kaikille osaston jäsenille Varsinais-Suomen piirin vuoden osaston palkinnon saamisesta. Kuten huomaatte oheisista palkinnon myöntämisperusteista, ilman teitä ei palkintoa olisi myönnetty."

Sydämelliset onnittelumme palkituille sekä syvä kiitoksemme kaikille osastomme vapaaehtoistoimijoille! Tästä on hienoa jatkaa toimintaa yhteisten päämäärien hyväksi!