Satakunnan piirin vuosikokouksessa jaetut huomionosoitukset

Joni Hiltunen
Kuvaaja: Joni Hiltunen
"Mitalit"
Joni Hiltunen
Kuvaaja: Joni Hiltunen
"Ansiomerkkien saajia"
Joni Hiltunen
Kuvaaja: Joni Hiltunen
"Pronssimitalien jako"
Joni Hiltunen
Kuvaaja: Joni Hiltunen
"Hopeamitalien saajia"
Joni Hiltunen
Kuvaaja: Joni Hiltunen
"Kultamitalien saajia"

Raumalla 18.4.2015 järjestetyssä Satakunnan piirin vuosikokouksessa myönnettiin huomionosoituksia yhteensä 41 kappaletta.

Huomionosoitukset jakautuivat seuraavasti:

Piirihallituksen myöntämät ansiomerkit (14 kpl)

Härkälä Seppo Harjavalta

Härkälä Sinikka Harjavalta

Jalonen Päivi Lappi

Kavén Elina Mouhijärvi

Laurén Terttu Kokemäki

Lehtinen Päivi Lappi

Niiniharju Maija Kankaanpää

Ohtola Anneli Kankaanpää

Palo Vappu Kokemäki

Punkari Leena Kankaanpää

Ranni Veikko Kankaanpää

Rantanen Liisa Eurajoki

Salminen Tarmo Kokemäki

Vehmaskangas Ulla Harjavalta

Presidentin myöntämä pronssinen ansiomitali (18 kpl)

Heino Anne Eura

Heino Jarkko Kokemäki

Hurmerinta Anja Eura

Impola Kaisa Vammala

Jussila Irja Lappi

Koskimäki Markku Harjavalta

Lehtinen Elvi Lappi

Lehtinen Tapio Eura

Lumme Pirkko Pori

Maunula Mikko Eura

Palomäki Kaija Mouhijärvi

Reunanen Satu Vammala

Saarenmaa Marja-Liisa Pori

Salo Mailis Lappi

Sedig Kyllikki Eura

Uusitalo Arja-Liisa Lappi

Vuoristo Henna Lappi

Vätti Saku Säkylä

Presidentin myöntämä hopeinen ansiomitali (6 kpl)

Lahdenniemi Anne Mouhijärvi

Nieminen Ella-Mari Punkalaidun

Numme Mailis Lappi

Suominen Säde Siikainen

Vapola Hannu Lappi

Vaurio Lempi Lappi

Presidentin myöntämä kultainen ansiomitali (3 kpl)

Lainio Tuula Eura

Salo Matti Harjavalta

Vieno Anna-Liisa Rauma

Satakunnan piiritoimisto onnittelee lämpimästi kaikkia huomionosoituksen saaneita henkilöitä!

Alla vielä mitalien ja ansiomerkkien kuvaukset:

KULTAINEN ANSIOMITALI

Jakoperusteet: Kultainen ansiomitali annetaan huomattavan ansiokkaasta ja hyvin pitkäaikaisesta toiminnasta tai poikkeuksellisen huomattavista teoista Punaisen Ristin ja välittömästi sen tarkoitusperien hyväksi. Näiden ehtojen täyttyessä se voidaan myöntää - Punaisen Ristin jäsenelle, joka on aktiivisesti osallistunut vapaaehtoistoimintaan. - SPR:n luottamus- ja toimihenkilöille muiden Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöille poikkeuksellisesti Punaisen Ristin ulkopuolisille henkilöille. - Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimijoille

Toiminta-aika: - SPR:n vapaaehtoinen jäsen: vähintään 30 aktiivista toimintavuotta - palkattu toimihenkilö: vähintään 30 palveluvuotta

Aikaväli: Kultaisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä on SPR:n jäsenyys (ei koske toimihenkilöitä) sekä että ao. henkilölle on aiemmin myönnetty hopeinen ansiomitali ja että tästä on kulunut vähintään 10 vuotta. Säännöstä voidaan erityissyistä poiketa, etenkin ulkomaalaisiin nähden. Myöntämisen perusteena ovat edellisen huomionosoituksen jälkeiset ansiot.

Anominen: SPR:n jäsen voi tehdä ehdotuksen mitalin myöntämisestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle, joka toimittaa kaikki ehdotukset, myös ei-puoltamansa, puoltojärjestyksessä edelleen ao. piirin hallitukselle 31. lokakuuta mennessä. Osaston ja piirin hallitukset voivat tehdä myös omia ehdotuksia. Piirin hallitus, samoin kuin SPR:n laitokset ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta toimittavat ehdotukset puoltojärjestyksessä edelleen SPR:n keskustoimistoon. Järjestön hallitus esittää harkitsemansa ehdotukset edelleen sisäasiainministeriölle, joka vie esityksen tasavallan presidentin päätettäväksi.

Myöntäjä: Tasavallan presidentti päättää kultaisen ansiomitalin myöntämisestä. Rekisteriä ylläpitää keskustoimisto. Kustantaja: Kustannuksista vastaa mitalin anoja eli osasto, piiri, laitos tai keskushallinto. Mikäli anojana on jäsen, vastaa kustannuksista osasto tai piiri. Jakotilaisuus: SPR:n yleiskokous (joka kolmas vuosi), muutoin piirin vuosikokous.

HOPEINEN ANSIOMITALI

Jakoperusteet: Hopeinen ansiomitali annetaan erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta tai poikkeuksellisen huomattavista teoista Punaisen Ristin ja välittömästi sen tarkoitusperien hyväksi. Näiden ehtojen täyttyessä se voidaan myöntää - Punaisen Ristin jäsenelle, joka on aktiivisesti osallistunut vapaaehtoistoimintaan SPR:n luottamus- ja toimihenkilöille muiden Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöille. - poikkeuksellisesti Punaisen Ristin ulkopuolisille henkilöille. - Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimijoille.

Toiminta-aika: - SPR:n vapaaehtoinen jäsen: vähintään 20 aktiivista toimintavuotta - palkattu toimihenkilö: vähintään 20 palveluvuotta.

Aikaväli: Hopeisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä on SPR:n jäsenyys (ei koske toimihenkilöitä) sekä että ao. henkilölle on aiemmin myönnetty pronssinen ansiomitali ja että tästä on kulunut vähintään 10 vuotta. Säännöstä voidaan erityissyistä poiketa, etenkin ulkomaalaisiin nähden. Myöntämisen perusteena ovat edellisen huomionosoituksen jälkeiset ansiot.

Anominen: SPR:n jäsen voi tehdä ehdotuksen mitalin myöntämisestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle, joka toimittaa kaikki ehdotukset, myös ei-puoltamansa, puoltojärjestyksessä edelleen ao. piirin hallitukselle 31. lokakuuta mennessä. Osaston ja piirin hallitukset voivat tehdä myös omia ehdotuksia. Piirin hallitus, samoin kuin SPR:n laitokset ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta toimittavat ehdotukset puoltojärjestyksessä edelleen SPR:n keskustoimistoon. Järjestön hallitus esittää harkitsemansa ehdotukset edelleen sisäasiainministeriölle, joka vie esityksen tasavallan presidentin päätettäväksi.

Myöntäjä: Tasavallan presidentti päättää hopeisen ansiomitalin myöntämisestä. Rekisteriä ylläpitää keskustoimisto. Kustantaja: Kustannuksista vastaa mitalin anoja eli osasto, piiri, laitos tai keskushallinto. Mikäli anojana on jäsen, vastaa kustannuksista osasto tai piiri. Jakotilaisuus: SPR:n yleiskokous (joka kolmas vuosi), muutoin piirin vuosikokous sekä SPR:n keskustoimiston, laitosten ja Vapepan keskustoimikunnan järjestämät tilaisuudet.

PRONSSINEN ANSIOMITALI

Jakoperusteet: Pronssinen ansiomitali annetaan ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta tai erittäin ansiokkaista teoista Punaisen Ristin ja välittömästi sen tarkoitusperien hyväksi. Näiden ehtojen täyttyessä se voidaan myöntää - Punaisen Ristin jäsenelle, joka on aktiivisesti osallistunut vapaaehtoistoimintaan - SPR:n luottamus- ja toimihenkilöille - muiden Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistysten luottamus- ja toimihenkilöille - poikkeuksellisesti Punaisen Ristin ulkopuolisille henkilöille - Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimijoille

Toiminta-aika: - SPR:n vapaaehtoinen jäsen: vähintään 10 aktiivista toimintavuotta - palkattu toimihenkilö: vähintään 15 palveluvuotta

Aikaväli: Pronssisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä on SPR:n jäsenyys (ei koske toimihenkilöitä) sekä että ao. henkilölle on aiemmin myönnetty SPR:n ansiomerkki ja että tästä on kulunut vähintään 4 vuotta. Poikkeuksellisesti voidaan riittävästi ansioituneelle henkilölle myöntää pronssinen mitali ja samalla ansiomerkin kanto-oikeus.

Anominen: SPR:n jäsen voi tehdä ehdotuksen mitalin myöntämisestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle, joka toimittaa kaikki ehdotukset, myös ei-puoltamansa, puoltojärjestyksessä edelleen ao. piirin hallitukselle 31. lokakuuta mennessä. Osaston ja piirin hallitukset voivat tehdä myös omia ehdotuksia. Piirin hallitus, samoin kuin SPR:n laitokset ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta toimittavat ehdotukset puoltojärjestyksessä edelleen SPR:n keskustoimistoon. Järjestön hallitus esittää harkitsemansa ehdotukset edelleen sisäasiainministeriölle, joka vie esityksen tasavallan presidentin päätettäväksi.

Myöntäjä: Tasavallan presidentti päättää pronssisen ansiomitalin myöntämisestä. Rekisteriä ylläpitää keskustoimisto. Kustantaja: Kustannuksista vastaa mitalin anoja eli osasto, piiri, laitos tai keskushallinto. Mikäli anojana on jäsen, vastaa kustannuksista osasto tai piiri. Jakotilaisuus: Piirin vuosikokous sekä SPR:n keskustoimiston, laitosten ja Vapepan keskustoimikunnan järjestämät tilaisuudet.

ANSIOMERKKI

Jakoperusteet: Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n jäsenyys (ei koske toimihenkilöitä) sekä että henkilö on 6 vuoden ajan aktiivisesti osallistunut SPR:n tai Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan toimien luottamus- tai muissa vastaavissa tehtävissä. Palkattu toimihenkilö voi saada ansiomerkin aikaisintaan 10 palveluvuoden jälkeen.

Anominen: Ansiomerkkianomuksia käsitellään piireissä kahdesti vuodessa. SPR:n jäsen voi tehdä ehdotuksen ansiomerkin myöntämisestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. Osaston hallitus toimittaa kaikki ehdotukset, myös ei-puoltamansa, puoltojärjestyksessä edelleen ao. piirin hallitukselle 31. tammikuuta ja 15. syyskuuta mennessä. Laitokset ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta toimittavat anomukset SPR:n keskustoimistoon kerran vuodessa, yleensä joulukuussa.

Myöntäjä: Piirin hallitus tai SPR:n laitosten johtokuntien ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan esityksestä SPR:n hallitus. Rekisteriä ylläpitää se järjestön taso, joka ansiomerkin myöntää. Kustantaja: Kustannuksista vastaa ansiomerkin anoja. Mikäli anojana on jäsen, vastaa kustannuksista osasto tai piiri. Jakotilaisuus: Piirin tai osaston kokoukset sekä SPR:n keskustoimiston, laitosten ja Vapepan keskustoimikunnan järjestämät tilaisuudet.