Avustusta osaston lasten ja nuorten toimintaan!

Jani Rutanen, 2014
Kuvaaja: Jani Rutanen, 2014

Hyväpäivä-keräyksen tuotosta tuetaan osastojen toimintaa vuosina 2015 – 2017 seuraavasti:

Avustuksia voi hakea

1) kertaluonteisena avustuksena osaston toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen:

 • Ensiapuryhmätoimintaan
 • Ystävätoimintaan
 • Terveyspistetoimintaan
 • Nuorisotoimintaan

2) projektitukena osaston toteuttamalle yhteisölähtöiselle hankkeelle terveyden, hyvinvoinnin ja yhteisön turvallisuuden edistämiseen.

Haku on jatkuva.

KERTALUONTOISET AVUSTUKSET

Kertaluontoista avustusta toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen myönnetään maksimissaan 300 €. Ensiapu- ja ystävätoiminnan hakemuksissa lisäeduksi katsotaan nuorten aikuisten ja maahanmuuttajien huomiointi rekrytoinnissa ja koulutuksessa.

a)    Ensiapuryhmätoimintaan voidaan avustusta myöntää:

 • Ensiapuryhmän käynnistäminen ja siihen liittyvät kulut.
 • Olemassa olevan ensiapuryhmätoiminnan kehittäminen toimintalinjauksen mukaisesti huomioiden mm. valmiuden moniosaamisen vahvistaminen ja/tai alueellisen yhteistyön vahvistaminen (rekrytointikulut, koulutus, välinehankinnat).

b)    Ystävätoimintaan voidaan avustusta myöntää:

 • Ystävätoiminnan aloittaminen uutena toimintamuotona, käynnistämiseen liittyvät kulut.
 • Uuden ystävätoiminnan toimintamuodon aloittamiseen (esim. nuorten - tai monikulttuurinen ystävätoiminta tai jonkin muu uuden toimintaryhmän aloittaminen ), joka ei saa muuta ulkopuolista rahoitusta

c)    Terveyspistetoimintaan voidaan avustusta myöntää:

 • Toimintaryhmän perustaminen terveyspisteen yhteyteen ja ryhmälle hankittaviin välineisiin, esim. kävelysauvat.
 • Kirjallisuushankinnat.
 • Teematilaisuuksien järjestäminen terveyspisteissä.

d)    Nuorisotoimintaan voidaan avustusta myöntää:

 • Reddie Kids-kerhon, nuorisoryhmän tai Läksyhelppi-kerhon käynnistämiseen tai kehittämiseen osastoon. Avustusta voi käyttää
 • käynnistämiseen syntyviin kuluihin (esim. rekrytointi, materiaalit, ohjaajien koulutus) tai
 • olemassa olevan toiminnan monipuolistamiseen ja kehittämiseen (esim. rekrytoimalla maahanmuuttajanuoria ja lapsia mukaan jo olemassa olevaan toimintaan).
 • Osaston järjestämään lasten tai nuorten leirin osaston alueella. Avustusta voi käyttää leirikustannuksiin, esimerkiksi materiaaleihin, majoitus- ja ruokailukuluihin, rekrytointiin ja ohjaajien koulutukseen.

Lisätietoa avustuksista saa asianomaiselta työntekijältä.

Terveyspisteet: Kristiina Myllyrinne, 020 701 2168, kristiina.myllyrinne(a)punainenristi.fi

Ystävätoiminta ja yhteisölähtöiset projektit: Anita Hartikka, 020 701 2123, anita.hartikka(a)punainenristi.fi

Ensiaputoiminta: Niina Hirvonen, 020 701 2126, niina.hirvonen(a)punainenristi.fi

Lasten ja nuorten toiminta: Kirsi Salo, 040 649 5181, kirsi.salo(a)redcross.fi

040 649 5181
040 649 5181
040 649 5181