Tulevaisuuden SPR?

Järjestömme sääntöjä uudistetaan ja työskentely alkaa sääntöpajoilla, jossa haluamme koota yhteen mahdollisimman paljon ideoita ja visioita miltä Suomen Punainen Risti tulisi näyttää tulevaisuudessa.

On äärimmäisen tärkeää, että järjestömme nuoret pääsevät ilmaisemaan omia mielipiteitään ja visioitaan tulevaisuuden Suomen Punaisesta Rististä. Olemme laatineet ohjeistukset miten sääntöpajoja voi järjestää (alla liitteenä). Sääntöpajan tai keskustelun voi piireissä järjestää esimerkiksi nuorisoryhmissä, nuorisotoimikunnan kokouksessa, kesän leirillä jne.

 

Työskentelyn tavoite on etsiä vastauksia kysymyksiin:

-          Millaisen Punaisen Ristin haluamme?

-          Millaiset säännöt parhaiten tukisivat tulevaisuuden Punaisen Ristin toimintaa?

-          Mitä säännöissä pitää korjata tai muuttaa jotta tämä toteutuisi?

 

Kysymyksiä pohditaan erityisesti näiden teemojen näkökulmasta:

-          Osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet

-          Ykseys

-          Inhimillisten arvojen ja auttamismielen vahvistaminen

-          Avoin teema (vapaa sana)

Apua sääntöpajan vetämiseen voi kysyä oman piirin nuoriso- ja järjestökouluttajilta tai nuorisodelegaatilta. Mikäli tarvitsette apua voitte myös kysyä apua keskustoimiston Pekalta ja Johannalta (pekka.laukkanen@redcross.fi tai johanna.andersson@redcross.fi). Tärkeintä ei ole metodi ja ”oikeanlaisen pajan vetäminen” vaan ne hyvät ajatuksia herättävät keskustelut ja se, että keskustelut kirjataan. Työpajojen tulokset kootaan yhteen sähköisesti, eli  kuhunkin työpajaan tulee valita kirjuri jonka tehtävänä  on kirjoittaa tulokset digiumlinkkiin.http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1275958&chk=QWQP78MG

Tulokset kasataan yhteen ja analysoidaan. 

Tämän ensimmäisen kuulemiskierroksen jälkeen alkaa tarkentua muutoskokonaisuus josta vuonna 2016 käydään piirikierros (kuulemiskierros 2) ja uusi sääntöehdotus lähtee järjestökäsittelyyn ennen yleiskokousta (kuulemiskierros 3) tammi-helmikuussa 2017.

Nyt on nuorten tuhannen taalan paikka kertoa ja unelmoida miltä Suomen Punainen Risti tulisi olla tulevaisuudessa. Sääntöpaja on tärkein vaikuttamisen paikka uusia sääntöjä ajatellen.

Iloa ja unelmia kehiin ja sääntöpajoja järjestämään!

Liitetiedostot: