"Tukea vanhuksille"- hanke

Niklas Rautio
Kuvaaja: Niklas Rautio

Hankkeen tarkoitus ja avustushakuohjeet

Suomen Punainen Risti on saanut kohdennetun lahjoituksen,   jonka  lahjoittajataho  haluaa kohdistaa iloksi ja avuksi yksinäisille kotona asuville vanhuksille Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan kautta. Hanke nimettiin ”Tukea vanhuksille”- hankkeeksi.  Hankkeen tavoitteena on tuottaa ja toteuttaa vapaaehtoistoiminnan avulla yksinäisille kotona asuville vanhuksille iloa, virkistystä tai vapaaehtoisapua tai lisätä kohderyhmän turvallisuutta ja hyvinvointia. Hankkeen kautta tuotetaan siis toiminnallista apua, ei jaeta rahallista tukea kohderyhmälle.

Paikallisia osahankkeita tulisi tehdä esim. osaston ystävätoiminnan, terveyspisteiden tai niiden yhteistyön puitteissa. Kuitenkin niin, että konkreettisina vapaaehtoisavun saajina ovat yksinäiset vanhukset. Osahankkeet voivat olla joko yksittäisiä tapahtumia, tempauksia tai sarja tapahtumia, joissa toteutuu hankkeen tarkoitus.  Palkkioihin ja palkkamenoihin ei avustusta saa kohdistaa. Hankeavustusta haetaan etupainotteisesti, ja se maksetaan jälkikäteen raportoinnin perusteella.

Osastojen hakemukset lähetetään keskustoimistoon piirien kautta.  Avustukset voivat olla suuruudeltaan n. 200 –7 00 euroa  lahjoittajan tarkoittaman toiminnan toteutukseen. Päätökset hankehakemuksiin tehdään keskustoimistossa.  Oulun piirissä hankkeen yhdyshenkilö on Pauliina Rasinkangas,  joka välittää hankehakemukset ja raportit keskustoimistoon.  

Hankehakemuksesta tulee käydä esille ( lomake)

1.       Hankekuvaus: mitä on suunniteltu tehtäväksi,  hankkeen sisältö ( mahdollisimman konkreettinen), toteutusaika.

2.       Kohderyhmän ja kohdepaikkakuntien kuvaukset.

3.       Osaston ja piirin yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä osaston tilinumero.

4.       Haettavan avustuksen suuruus, kuluerittelyineen

 

Hankeraportointi

Raportin tulee sisältää  (lomake)

·         Kirjallinen selvitys

-           Konkreettinen kuvaus, mitä hankkeen/ tapahtuman  aikana on tehty , ajankohta milloin toteutettu

-           ketkä ovat saaneet hankkeesta iloa / hyötyä eli kohderyhmä(t),  henkilöiden lukumäärä ja toteutuspaikkakunna(t)  ( avunsaajien nimiä ei tarvitse mainita)

 

·         Raportin lisäksi toivotaan valokuvia ja tarinoita, valokuvia otettaessa tulee varmistaa kuvattavien suostumus, että kuvia voidaan käyttää Punaisen Ristin nettisivuilla ja lahjoittajayhdistyksen omassa jäsenlehdessä (suppea levikki)

·         Selvitys hankkeen kuluista (kuitit säilytetään osaston kirjanpidossa)

 

Lisätietoa Pauliinalta!
pauliina.rasinkangas@punainenristi.fi
040 486 2885