Kodin turvallisuuskoulutus

Esko Vihervä
Kuvaaja: Esko Vihervä
"Sammutusharjoitus "

Kaarinan osasto järjesti 16. ja 18.4. yhteistyössä Rantakulman VPK:n, Lähitapiolan ja V-S piirin kanssa koulutusta kaarinalaisille. Keskiössä oli joka kodin turvallisuuteen liittyvät asiat. Osallistujat harjoittelivat mm. ensiaputaitoja ja sammutusvälineiden käyttöä ensiapukouluttajan ja palokunnan asiantuntijoiden ohjauksessa ja valvonnassa.