Eläkkeelle valmentautuminen kiinnosti myös Mikkelissä

Merja Joro
Kuvaaja: Merja Joro
"Ilari Rantala antoi vinkkejä eläkkeelle valmentautumiseen lähes täydessä salissa"
Merja Joro
Kuvaaja: Merja Joro
"Ylijohtaja Elli Aaltosen mukaan osallisuus yhteiskunnassa on tärkeää myös ikääntyville"
Merja Joro
Kuvaaja: Merja Joro
"Sekä Ilari Rantala että Arja Vainio näkevät eläkkeelle siirtymisen mahdollisuutena"
Merja Joro
Kuvaaja: Merja Joro
"Erkki Äijäläinen ja Paula Häkkinen kertoivat vapaaehtoistoiminnan tuovan elämänsisältöä, hyvää mieltä ja ystäviä"
Merja Joro
Kuvaaja: Merja Joro
"Ihastuttavat Naapurintädit virkistivät yleisöä lauluillaan tilaisuuden päätteeksi"

SPR järjesti Täyttä elämää eläkkeellä –hankkeen avaustilaisuuden Mikkelissä keskiviikkona 18.3. Kaupunginkirjastolle oli saapunut lähes 70 eläkeikäisen hyvinvoinnista ja eläkkeelle valmentautumisesta kiinnostunutta henkilöä. Tilaisuus oli laatuaan neljäs; vastaavat tilaisuudet järjestettiin aiemmin helmikuussa Oulussa, Kuopiossa ja Porissa.

Mikkelin tilaisuuden avasi Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Arja Vainio, joka alusti päivän teemaa mm. korostamalla ikääntyvien ihmisten elämänkokemusta ja valtavaa viisautta, joka rikastuttaa niin ihmistä itseään kuin lähiympäristöä.

Ensimmäisenä tilaisuudessa puhui Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen, joka toimii myös Vanhustyön keskusliiton puheenjohtajana. Aaltosen mukaan eläkkeelle jääminen on suuri elämänmuutos, jossa joutuu pohtimaan omaa identiteettiään ja tarpeellisuuttaan: ”Ihmisellä on arvo iäkkäänäkin, niin arvo itselleen kuin yhteiskunnallekin.” Hän puhui elämänkaariarvostuksesta ja siitä, kuinka meidän jokaisen tulisi auttaa ikääntyviä läheisiämme ymmärtämään arvonsa. Vanhustyön keskusliiton koordinoiman Eloisa ikä –ohjelman tärkeänä tavoitteena on vahvistaa ikääntyvien ihmisten identiteettiä ja rakentaa myönteistä mielikuvaa ikäihmisistä. Punaisen Ristin Täyttä elämää eläkkeellä –hanke on yksi Eloisa ikä –ohjelman 30 hankkeesta.

Asiantuntijapuheenvuoron eläkkeelle siirtymisestä ja eläkeikäisen hyvinvoinnista esitti myös Kuopion tilaisuudessa helmikuussa puhunut eläkevalmentaja Ilari Rantala. ”Eläke ei ole päämäärä, vaan mahdollisuus”, korosti Rantala. Lisää Rantalan vinkeistä voit lukea täältä.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset Paula Häkkinen ja Erkki Äijäläinen, kuinka vapaaehtoistoiminta on tuonut heidän elämäänsä merkityksellistä sisältöä, iloa ja ystävyyttä.