Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus Porin Akateemiset Naiset ry:lle

Paula Hellgren
Kuvaaja: Paula Hellgren
"OIkealla: Porin Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtaja Tiina Lamminpää (diplomi) ja Luetaan yhdessä -toiminnan vetäjä Irene Wahlman (kukat)"

SPR:n Satakunnan piiri on myöntänyt tunnustuksen Porin Akateemisille Naisille tasa-arvoisuutta ja monikulttuurisuutta tukevasta toiminnasta. Porin Akateemiset Naiset ry on rohkeasti ja ennakkoluulottomasti järjestänyt maahan muuttaneille naisille Luetaan yhdessä –toimintaa sekä toiminut myös tasa-arvoisempien ja -vertaisempien osallistumisen mahdollisuuksien puolestapuhujana.

Suomen Punainen Risti myöntää rasisminvastaisella viikolla Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia henkilöille, yhteisöille, työnantajille tai yhdistyksille, joka ovat omassa toiminnassaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti edistäneet yhdenvertaista kohtelua. Keskeistä on myös myönteisten asenteiden edistäminen ja avoin tosiasioihin perustuva keskustelu. Tänä vuonna SPR:n Satakunnan piiri on myöntänyt tunnustuksen Porin Akateemisille Naisille tasa-arvoisuutta ja monikulttuurisuutta tukevasta toiminnasta.

Porin Akateemiset Naiset ry on rohkeasti ja ennakkoluulottomasti järjestänyt maahan muuttaneille naisille Luetaan yhdessä –toimintaa sekä toiminut myös tasa-arvoisempien ja -vertaisempien osallistumisen mahdollisuuksien puolestapuhujana. Luetaan yhdessä-toiminta käynnistyi Porissa syksyllä 2012. Toiminta on aitoa ruohonjuuritason ja matalan kynnyksen toimintaa. Opetusta on tarjotaan sellaisille naispuolisille maahanmuuttajille, joiden on vaikeaa terveys- tai perhetilanteen takia osallistua viranomaisten järjestämille kielikursseille.

Irene Wahlman Porin Akateemisista naisista kertoo, että opetus on vapaata ja oppilaslähtöistä vailla kurssisuunnitelmia. Oppilaat on saatu Porin perusturvan maahanmuuttotyöntekijöiden kautta ja he ovat olleet pääosin Venäjältä ja Afganistanista. Opetusringissä on tällä hetkellä kuusi opettajaa, jotka opettavat vuoroviikoin. Toiminta tapahtuu täysin vapaaehtoisvoimin.

Luetaan yhdessä -verkosto tukee maahan muuttaneiden naisten kotoutumista. Suomalaisnaisten verkosto tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajanaisille eri puolilla Suomea.

Aikaisemmin tunnustukset Satakunnassa on myönnetty seuraavasti: 2014 Rauman kaupunki, 2013 Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, 2012 Satakunnan monikulttuuriyhdistys, 2011 Satakunnan Kansa.