Ensiapupäivystäjien ohjeita tarkennetaan

SPR:n hallituksen nimeämä Ensiapu- ja terveystoimikunta aloitti työskentelynsä uudella kokoonpanolla 17.2.2015. Toimikunta on asiantuntijaryhmä, joka antaa suosituksia järjestön päättäville elimille eli hallitukselle ja pääsihteerille.  

Ensiapu- ja terveystoimikunta käsitteli kokouksessaan ensiapupäivystäjille annetun ohjeen, jossa kielletään vapaaehtoisiamme antaa lääkkeitä SPR:n ensiapupäivystyksissä. Kielto ei koske ensivastetoimintaa ja ensiauttajia. Ensivastetoiminnasta ja ensiauttajista vastaa alueen ensihoidon vastuulääkäri.

Joulukuussa 2014 annettu kielto antaa lääkkeitä SPR:n ensiapupäivystyksissä on nostanut esille kysymyksiä ja tarpeita tarkennuksille. Annettu ohje on koettu epätarkaksi ja kommenteissa on myös nostettu esille ensiapuryhmäläisten mahdollisuus tukea autettavan itselääkintää käsikauppalääkkeillä. Toimikunta kuuli esityksen lääkeohjeiden valmisteluprosessin eri vaiheista ja viranomaislausunnoista ja perusti kolmen hengen työryhmän valmistelemaan linjausta lääkkeiden käytöstä ja koulutuksesta vapaaehtoisille ensiapupäivystäjille.  Uutta ohjetta ja koulutusta valmistelevat Asiakkuuspäällikkö, ETK Helena Kärnä, LKT Tom Silfvast ja terveydenhuollon suunnittelija Niina Hirvonen. Linjaus käsitellään mahdollisimman pian ensiapu- ja terveystoimikunnassa, joka antaa suosituksen päätöksestä pääsihteerille.

Lisätietoja: Niina Hirvonen (etunimi.sukunimi@punainenristi.fi tai 020 7012126)