Reddie Kids utredningen - resultaten

Julia Vuori
Kuvaaja: Julia Vuori

Tack till alla som deltog i Reddie Kids-utredningen som Laura Vuola gjorde hösten 2014!

I utredningen deltog sammanlagt
•         23 svarade på enkäten
•         12 personer deltog i en idéverkstad
•         4 arbetstagare intervjuades

I utredningen framkom så väl styrkor som svagheter i Reddie Kids-verksamheten. Som bilaga Lauras sammanfattning av utredningens reslutat.
Under våren fortsätter arbetet och vi gör upp en utvecklingsplan för Reddie Kids-verksamheten. I utvecklingsplanen skall vi försöka ta tag i de hinder och utmaningar som kom fram i utredningen.

Mer information fås av:
Johanna Andersson, planerare för ungdomsverksamhet 040 630 8567, johanna.andersson(a)redcross.fi

Liitetiedostot: