Ihmiskaupan vastaisen työn vetovastuu siirtyy Rikosuhripäivystykselle

Muutoksia järjestöjen ihmiskaupan uhrien auttamistyössä

Järjestökentän ihmiskaupan vastaisen työn vetovastuu siirtyy helmikuussa 2015 Pro-tukipisteeltä Rikosuhripäivystykselle. Pro-tukipisteen ihmiskaupan vastaisessa Iris-työssä keskitytään tästä eteenpäin seksi- ja erotiikka-alalla ihmiskaupparikoksen uhriksi joutuneiden tukityöhön sekä ihmisoikeuslähtöiseen vaikuttamistyöhön.

Yhdessä Pro-tukipisteen kanssa sovitun siirtymän seurauksena Rikosuhripäivystykselle on nimitetty ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinaattori VTM Pia Marttila. Hän aloittaa tehtävässään 9.3.2015. Marttila on ennen tätä tehtävää työskennellyt mm. Thaimaassa ihmiskaupan uhrien auttamistyön hankkeessa.

”Rikosuhripäivystyksen perustehtävä on kaikkien rikosten uhrien auttaminen sukupuoleen ja rikokseen katsomatta. Ihmiskaupan uhrien auttamistyö sopii hyvin tähän kehykseen. Lisäpontta järjestöjen ihmiskaupan vastaisen työn kehittämiseen tuo Rikosuhripäivystyksen valtakunnallisuus ja verkostomainen luonne”, sanoo Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.

Rikosuhripäivystyksen TAIKA-työn[1] tavoitteena on ihmiskaupan uhrien aseman parantaminen järjestölähtöisen auttamisen ja vaikuttamistyön avulla. Työhön sisältyy yhteistyöverkostojen kehittämistä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa, auttamistyön sisältöjen vahvistamista, kouluttamista, tiedottamista, vaikuttamista sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Järjestökenttä menetti ihmiskauppaan erikoistuneen lakimiehen

Raha-automaattiyhdistys ei myöntänyt enää 2015 lähtien rahoitusta järjestökentällä työskentelevälle lakimiehelle, jonka toimenkuvaan on kuulunut uhrien avustaminen, keskeisten viranomaisten kouluttaminen sekä uhrien asemasta kertyvän tiedon välittäminen lainsäädännön kehittämiseen.

”Tämä on suuri menetys sekä järjestöjen ihmiskaupan vastaiselle työlle että ihmiskaupan uhreille. Järjestölakimiehen rooli on mahdollistanut uhrien kokonaisvaltaisen avustamisen ja moniammatillisen tuen. Erityisesti näihin asioihin perehtyneen lakimiehen puuttuminen ihmiskaupan vastaisessa työssä vaikuttaa myös siihen, kuinka hyvin uhrien oikeudelliseen asemaan liittyvät käytännöt ja kertynyt osaaminen välittyy lainsäädäntötyöhön, sanoo Pro-tukipisteen kansainvälisen työn koordinaattori Essi Thesslund.

Pro-tukipisteen lakimies Maija Koskenojan asiantuntemus ei kuitenkaan häviä ihmiskaupan vastaisen työn kentältä. Koskenoja siirtyy työskentelemään yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon Venla Rothin äitiysloman sijaiseksi helmikuussa 2015.

Lisätietoja

Leena-Kaisa Åberg

toiminnanjohtaja, Rikosuhripäivystys

050 337 8703, leena-kaisa.aberg[at]riku.fi

 

Essi Thesslund

Pro-tukipiste ry

kansainvälisen työn koordinaattori, Pro-tukipiste ry

045 120 7224, essi.thesslund[at]pro-tukipiste.fi

 

Raha-automaattiyhdistys on rahoittanut Pro-tukipisteen järjestölähtöistä ihmiskaupan vastaista työtä vuodesta 2007 lähtien.

Rikosuhripäivystys on työskennellyt ihmiskaupan uhrien auttamiseksi useita vuosia osana perustyötään auttaa ja tukea rikoksen uhreja. RAY myönsi RIKUn TAIKA-työlle rahoituksen vuosille 2015 – 2017.

 

Kuvaus: cid:8f5fb1ed-ec09-4d1c-93f7-c6cfe4dd1fd4@nblhe.local