Vänverksamhet

Röda Korsets vänverksamhet - Bli en vän

Vem som helst kan delta i vänverksamheten och bli en vän till en ensam person. Om du har förmåga att lyssna och vara närvarande passar du bra som frivillig vän. Inga specialkunskaper krävs.

Vänverksamheten är avsedd för alla: såväl unga som äldre, studerande, familjer, ensamstående, män och kvinnor. Du kan välja ett sätt att hjälpa som passar dig. 

Du kan träffa din vän personligen eller vara en vän på webben. Vi har även en vänpool för engångsuppdrag och följeslagarvänner som följer med patienter på undersökningsresor.

För att bli en Röda korset vän behöver du först gå vår vänkurs på ca 3 timmar.

Man kan delta utan att förbinda sig, bara för att få mer information.

Kontakta mig för att komma med på intresselistan;

Linda Johansson

Samordnare för social och mångkulturell verksamhet

tel. 040 8267005

linda.johansson@redcross.fi

 

Röda Korsets vänverksamhet - Få en vän

Du kan få en vän genom Röda korset om du känner dig ensam. 

Du kanske är senior och har svårt att röra dig utanför hemmet, är nyinflyttad, ensamstående förälder, lider av psykisk ohälsa eller har få kontakter av andra orsaker.

Ta kontakt med 

Linda Johansson

Samordnare för social och mångkulturell verksamhet

tel. 040 8267005

linda.johansson@redcross.fi

 

Vänverksamhet på nätet

Med en nätvän från Röda Korset kan man diskutera anonymt via till exempel e-post eller olika snabbmeddelandeappar. Vänparet matchas enligt intressen, kön och ålder men kan vara från olika håll i Finland. Den frivilliga chatvännen har tystnadsplikt och har fått sin utbildning från Röda Korset. Tillsammans kommer man överens om när och hur ofta man håller kontakten med sin nätvän. Röda Korset önskar att den frivilliga förbinder sig till uppdraget minst sex månader.

Om du vill ha en nätvän, registrera dig här; www.rodakorset.fi/natvan (välj sv uppe i vänstra hörnet för svenska)

Vill du engagera dig som frivillig nätvän?

Ta kontakt med Röda korset Ålands distrikts samordnare för social och mångkulturell verksamhet Linda Johansson, linda.johansson@redcross.fi eller 040 82 67 00