Auttamistyön tukeminen

Onko yrityksenne kiinnostunut tukemaan Punaisen Ristin auttamistyötä Varsinais-Suomen alueella?

Auttamistyötä teemme mm. seuraavilla tavoilla:

Auttamisvalmiuden ylläpidon varmistaminen
Punaisella Ristillä on Varsinais-Suomen alueella lähes 2 500 vapaaehtoista. Vapaaehtoisin voimin Punainen Risti on valmiina auttamaan Varsinais-Suomen alueella, kun se saa viranomaisilta avunpyynnön onnettomuuden tai katastrofin sattuessa.

Vuonna 2017 Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttoivat Varsinais-Suomen alueella yli 100 kertaa. Apua annettiin mm. kadonneiden henkilöiden etsimisessä, materiaalisena tukena mm. tulipalojen yhteydessä, henkisenä tukena katastrofeissa ja onnettomuuksissa sekä Caritas-ensivasteena Abso-aluksella onnettomuuksissa tai sairauskohtauksissa.

Elokuussa 2017 noin 120 koulutettua vapaaehtoistamme oli antamassa henkistä tukea Turun puukotuksesta järkyttyneille ihmisille. Tukea annettiin sekä Turun torilla että sosiaalipäivystyksen kriisipuhelimessa. Vapaaehtoisemme kohtasivat yli 2400 henkilöä ja auttoivat kriisipuhelimessa kymmeniä tunteja reilun kaksi viikkoa kestäneen auttamisjakson aikana. Vapaaehtoisemme ovat onnettomuuksien ja katastrofien lisäksi mukana myös monen ihmisen arkipäivässä - esimerkiksi ystävätoiminta lievittää monen ihmisen yksinäisyyttä, nuorisotoiminnalla ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja ensiaputaitoja kouluttamalla edistetään kansalaisten ensiaputaitoja ja auttamisvalmiutta. 

Yritykset voivat olla mukana ylläpitämässä auttamisvalmiutta Varsinais-Suomessa tekemällä yhteistyötä Punaisen Ristin kanssa. Yhteistyöstä saatavilla varoilla voimme esimerkiksi varmistaa yhä useamman vapaaehtoisen pääsyn lisäkoulutukseen sekä tarvittavien varusteiden, esimerkiksi vaatteet, laitteet ja työvälineet, hankinnan.

Lasten ja nuorten toiminnan tukeminen
Ovatko lapset ja nuoret lähellä yrityksenne arvomaailmaa? Alueemme lapsia ja nuoria voitte tukea mm. seuraavilla tavoilla:

ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO. - ENSIAPUKURSSIT LAPSILLE JA NUORILLE
Punainen Risti opettaa mielellään lapsille ja nuorille Varsinais-Suomessa elintärkeitä ensiaputaitoja. Valitettavasti kouluissa ja päiväkodeissa ei kuitenkaan tänä päivänä ole resursseja hankkia lapsille ja nuorille ensiapukoulutusta. Yrityksenne voi halutessaan olla tukemassa lasten ja nuorten ensiaputaitojen lisäämistä. Räätälöimme yhteistyössä yritysten kanssa sopivan paketin, jonka tuella voimme opettaa ensiaputaitoja mahdollisimman monille lapsille ja nuorille Varsinais-Suomen alueella.

KERHOJA, LEIREJÄ JA PÄIVITTÄISTÄ TOIMINTAA
Punainen Risti järjestää Varsinais-Suomen alueella lapsille ja nuorille mm. Reddie Kids -kerhoja, kesäleirejä, nuorisotalotoimintaa sekä Pihojen sankarit – ensiaputaitoja koko perheelle -tapahtumia. Yrityksenne voi olla mukana tukemassa kerhojen, leirien sekä muun toiminnan toteuttamista. Yhteistyöstä saatavilla varoilla pystymme kouluttamaan vapaaehtoisia leiri- ja kerho-ohjaajia, hankkimaan tarvittavia materiaaleja, toteuttamaan erilaisia tapahtumia sekä mahdollistamaan alhaiset osallistumismaksut ja tätä kautta mahdollisimman monen lapsen mukaanpääsyn.

Ystäviä yksinäisille
Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät ovat apuna ja tukena yksinäisille ihmisille. Ystävät voivat toimia mm. ikäihmisen ystävänä tavaten häntä esimerkiksi kerran kuukaudessa. Ystävät voivat olla apuna myös lyhytkestoisissa tehtävissä, kuten saattaminen terveyskeskukseen tai apteekkiin, lenkkiseurana tai vaikka kulttuuriystävänä erilaisissa kulttuuritapahtumissa. Ystävät voivat toimia myös omaishoitajan tukena tai maahanmuuttajan ystävänä sekä vierailla palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Kaikki ystävätoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset koulutetaan ystäväkursseilla, jonka jälkeen heillä on valmiudet toimia ystävänä.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomen alueella toimii noin 850 Punaisen Ristin kouluttamaa ystävää. 

Ystävää odottavia yksinäisiä ihmisiä on alueellamme enemmän, kun ystäviä. Yrityksenne tuella pystymme lisäämään ystäväkoulutusten määrää sekä tukemaan ystävänä toimivia vapaaehtoisia entistä paremmmin mm. järjestämällä vapaaehtoisille asiakastilanteiden läpikäyntitilaisuuksia, luentoja ja koulutuksia.

Terveyden edistäminen
Varsinais-Suomen alueella toimii kahdeksan terveyspistettä, joissa vapaaehtoiset terveydenhuollon ammattilaiset antavat terveysneuvontaa ja tekevät mm. verenpaine-, verensokeri- ja vyötärönympärysmittauksia. Terveyspisteet täydentävät terveydenhuollon kenttää ja niiden tavoitteena on terveyden edistäminen alueellamme. Asiakkaat ohjataan terveyspisteistä tarvittaessa jatkohoitoon.

Yrityksenne voi olla mukana tukemassa terveyspisteiden työtä ja tätä kautta edistämässä terveyttä alueellamme. Tukea tarvitaan muun muassa vapaaehtoisten kouluttamiseen, erilaisten asiakasmateriaalien toteuttamiseen sekä tarvittavien varusteiden ja laitteiden hankintaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!