Piirin hallituksen kokoukset

Ohje periaatteista koskien päätöksenteon julkisuutta on hyväksytty SPR:n hallituksessa 29.1.2021. Vuonna 2015 antamassaan ohjeessa päätösten julkisuudesta hallitus myös kannusti järjestön muita toimielimiä avoimuuden lisäämiseen päätöksenteossa. Tiedottamalla aktiivisesti päätöksenteosta ja toiminnasta kaikkia järjestön toimijoita kannustetaan ylläpitämään hyvää vuorovaikutusta järjestön jäsenten, vapaaehtoisten sekä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on, että vapaaehtoiset saavat mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti tiedon toiminnalleen ja sen kehittämiselle keskeisistä päätöksistä.

17.2.2021 alkaen SPR Hämeen piirin hallituksen kokousten pöytäkirjat julkaistaan tarkastamisen jälkeen piirin RedNet-sivuilla. Osa kokouksista on ollut yhtä asiaa (usein ei julkista) käsitteleviä kokouksia, joten niiden pöytäkirjat puuttuvat listalta.