Lue Lauran Leadership Academy kokemuksista Tanskassa

Laura Musta
Kuvaaja: Laura Musta
Laura Musta
Kuvaaja: Laura Musta

Osallistuin Tanskan Punaisen Ristin nuorten järjestämään Leadership Academyyn 17.8.-29.8.2014 Suomen Punaisen Ristin nuorisovapaaehtoisten edustajana. Leadership Academyyn osallistui reilu kolmekymmentä osallistujaa yli viidestätoista eri kansallisesta yhdistyksestä. Lähes jokainen osallistuja oli jo pidempään toiminut Punaisen Ristin vapaaehtoisena ja erilaisten kokemusten, kulttuurien ja taitojen kirjo oli valtava.

Vajaan kaksiviikkoisen aikana käsittelimme mm. psykososiaalista tukea, nuorten vertaisohjaamista, diplomatiaa, elämänhallintataitoja ja niiden opettamista, fasilitaatiotaitoja ja projektin hallintaa. Lisäksi tutustuimme tietysti toisiimme, toistemme kulttuureihin ja muiden maiden Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun toimintaan. Vierailimme myös paikallisessa koulussa harjoittelemassa oppimiamme taitoja ja tutustuimme Kööpenhaminaan päiväretkellä.

Itse koin koulutuksen valtavan hienona, opettavaisena ja hyödyllisenä. Kouluttajat olivat todella osaavia ja alansa ammattilaisia, jokaisella osallistujalla oli annettavaa ryhmätöihin ja keskusteluihin ja koin, että pääsin itse myös jakamaan omia tietojani ja taitojani. Vaikka eri kansallisten yhdistysten toiminta on hyvin erilaista riippuen yhteisön tarpeista, yhtäläisyyksiä löytyy paljon. Samat harjoitukset toimivat nuoriin ympäri maailmaa ja nuoret kamppailevat samanlaisten asioiden parissa. Oli hienoa saada uusia näkökulmia ja konkreettisia tapoja lähestyä näitä yleismaailmallisia ongelmia ryhmän ohjaajana.

Yksi suurimmista motivaattoreistani hakea kyseiseen koulutukseen oli halu kehittää taitoja, joita voisin käyttää myös omassa vapaaehtoistyössäni täällä Suomessa. Tällaisia taitoja kertyikin paljon ja uskon, että pääsen hyödyntämään keräämiäni harjoituksia, vinkkejä ja toimintamalleja vielä usein toimiessani kouluttajana, ryhmien ohjaajana tai esitellessäni Punaisen Ristin toimintaa. Myös saamamme materiaalit olivat todella hyödyllisiä ja oli mukavaa, että saimme useita koulutuksessa läpikäytyjä oppaita myös omaksemme. Luulen, että olen vielä monta kertaa myös tekemisissä niiden hienojen vapaaehtoisten kanssa, joita tapasin Tanskassa ja toivonkin, että saamme tuosta porukasta ainakin muutaman lähtemään mukaan suunnittelemaan Hämeen piirin järjestämää kansainvälistä suurleiriä kesällä 2015. 

Suosittelen vapaaehtoisten lähettämistä kyseiseen koulutukseen jatkossakin, koska mielestäni koulutus tarjosi loistavat puitteet kehittää omaa työtään ja omia tietojaan ja taitojaan vapaaehtoisena Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeessä. Kaikki käytännön järjestelyt oli hienosti hoidettu Tanskan Punaisen Ristin puolesta, koulutus oli kokonaan englanniksi ja ohjelma laadukasta ja hyvin organisoitua.

Teksti: Laura Musta