Kouluttaja- ja promopäivillä tunnetta ja innostusta

Ulla Rantanen
Kuvaaja: Ulla Rantanen
"Ari Saarinen keskustoimistolta ja Helena Siromaa Oulun piiristä katseet kohtaa - tutustumisharjoituksessa."
Arto Lehmus
Kuvaaja: Arto Lehmus
"Päivien kouluttajakaarti yhteiskuvassa."
Teija Matalamäki
Kuvaaja: Teija Matalamäki
"Sosiaalipalvelukouluttajat sisältöpäivityksessä Anita Hartikan johdolla."
Varpu Vuorenrinne
Kuvaaja: Varpu Vuorenrinne
"Sosiaalipalvelukouluttajille jaettiin Ystävätoiminnan lyhytkurssitasku, joka sisältää kaikki lyhytkurssin kouluttamiseen tarvittavan materiaalin. "
Teija Matalamäki
Kuvaaja: Teija Matalamäki
"Varpu Vuorenrinne, Anita Hartikka ja Siina Lepola."
Teija Matalamäki
Kuvaaja: Teija Matalamäki
"Puhetaidon mestari Juhani Torkki yhtyi Aristoteleen ajatukseen: Puhujan tehtävänä on tehdä kuulijoista onnellisempia."
Teija Matalamäki
Kuvaaja: Teija Matalamäki
"Rasismin puuttumisen treenikehää ohjasi Milla Mäkilä."
Teija Matalamäki
Kuvaaja: Teija Matalamäki
"Ulla Rantanen innosti kuulijoita koulutuskeskus Pohdossa ja teki saman illalla ihmiscurlingissa."
Teija Matalamäki
Kuvaaja: Teija Matalamäki
"Iltamyöhällä herkuteltiin muurikkalettuja kodalla."

Yhdistetylle kouluttaja- ja promopäiville 31.1-1.2.2015 Ouluun kerääntyi hieno määrä kouluttajia. Viitisenkymmentä henkisen tuen, järjestötoiminnan, monikulttuurisuustoiminnan, nuorisotoiminnan ja sosiaalipalvelutoiminnan kouluttajaa sai koulutuskeskus Pohdossa tietoa, intoa ja energiaa koulutustehtäväänsä. Promot mukaan lukien päivillä oli noin 70 osallistujaa. Ulla Rantanen antoi kaikille pohdittavaksi Punaisen Ristin periaatteiden näkymisen sekä omassa käytöksessä että omassa toimintamuodossa. Vuoden tavoitteeksi asetettiin periaatteiden näkyvyyden parantaminen.

Uskalla puuttua

Rasismin puuttumisen treenikehässä saatiin pienryhmissä jakaa omia kokemuksia rasismista ja näytellä draamaa. Maria Pikkarainen ja Milla Mäkilä kertoivat, että osastot voivat tilata maksutonta treenikehää omiin tapahtumiin. Treenikehä sopii kaikenikäisille ja antaa mahdollisuuden miettiä omia tunteita ja käytöstä sekä ymmärtää toisia.

Menetelmillä lisää ryhmähenkeä

Päivät sisälsivät paljon toiminnallisuutta. Kysymyksiä kiertoon ja katseet kohtaa -harjoituksien kautta toisiin tutustuminen oli helppoa ja hauskaa. Äänipiiri-harjoituksessa sademetsä ja valtameri olivat kuultavissa, tämä oli päivän suosikki. Marianne Hemminki vakuutti osallistujat menetelmien tehokkuudesta ryhmähengen kasvattamisessa. - Merkittävää on se että saat ihmiset tuntemaan. Tunne on se, joka jää ihmisille mieleen painotti Marianne.

Lyhyttä tarvitaan, myös täydennystä ja verkkoa sekä nuoria

Lyhytkurssi täydentää ystävätoiminnan koulutuspakettia, se on tätä päivää ja odotettu lisä. Ohjelmakohtaisessa sisältöpäivityksessä sosiaalipalvelukouluttajat kertoivat ajatuksiaan lyhytkurssista ja miettivät sen käyttöä sekä kouluttajan roolia. Länsi-Suomen piirissä osastot ovat tilanneet ahkerasti kursseja ja kurssipalautteet ovat olleet positiivisia lyhytkurssien järjestäjän Teija Matalamäen mukaan. On oleellista miettiä kurssien käyttötarkoitusta, järjestetäänkö kevyempi lyhytkurssi vai laajempi peruskurssi pohti Anita Hartikka. Vapaaehtoisille on tarjolla erilaisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia lyhytkurssin jälkeen. Esimerkiksi laitosystäväkurssi, jonka pilotoinnista kertoivat Varpu Vuorenrinne ja Siina Lepola. Myös verkkokoulutus on yksi hyvä mahdollisuus kouluttaa, joka on nyt käytössä omaishoitajien tukitoiminnassa. - Nuorista avun tarvitsijoista pyritään kasvattamaan aktiivisia toimijoita ja uutta auttajien sukupolvea kertoi Varpu Vuorenrinne Nuori nuorelle ystävätoiminnasta.

Innostava puhe

Mahtavat päivät saivat arvoisensa päätöksen, kun puhetaidon kouluttaja, kirjailija ja teologian tohtori Juhana Torkki antoi työkaluja energiseen ja voimalliseen puhumiseen. Tulee muistaa että esiintyminen on kuulijoiden ajankäyttöä. Huolehdi tauoista, kunnioita ihmisen aikaa, pidä kiinni ajoista olivat kouluttajan ohjeet esiintymiselle. Valmistautuminen on ensiarvoisen tärkeää ja tarinoiden käyttäminen puheessa. Tarinat muistetaan. Puhu niin että kaikki pysyvät mukana - Puhu ihmistä! kehotti Juhana.

Teksti: Teija Matalamäki