Klara uppgifter åt de unga!

Katja Riikonen
Kuvaaja: Katja Riikonen
"Reddie Kids-klubbisarna i Pemar har övat förstahjälpen för stukningar."

Lokalavdelningen i Pemar bad ungdomar att måla ansiktsmålningar under avdelningens årsdag. Fem tjejer stannade kvar i lokalavdelningens verksamhet.

Finlands Röda Kors lokalavdelning i Pemar i Egentliga Finland firade sitt 60-årsjubileum i mars 2011, och inbjöd då lokala ungdomar att måla ansiktsmålningar åt barnen under avdelningens årsfest. Av de femtonåriga flickorna blev fem så inspirerade av Röda Korsets verksamhet att de valde att gå Reddie Kids-utbildningen för klubbledare. Tre av dem leder nu Reddie Kids-klubben och två är med i den övriga verksamheten.

- Vi har alltid haft den inställningen att unga aktivt ska tas med i all verksamhet. Om det är fråga om helt nya ungdomsmedlemmar så kan det vara bra att marknadsföra helt konkreta uppgifter. Det är ett naturligt sätt att bekanta sig med Röda Korsets verksamhet, berättar Pemar lokalavdelnings ungdomspromotor Katja Riikonen.

Det är lätt att få unga att hjälpa till på evenemang där även andra jämnåriga deltar. Under avdelningens 60-årsfest ordnades en snöskulpteringstävling för unga. Under andra evenemang har de unga bland annat fyllt ballonger och skött garderoben.

- Speciellt genom skolsamarbetet har de unga hittat med i verksamheten. Vi har en lärare som är vår kontaktperson och vi är alltid välkomna till skolan för att berätta om vad vi gör, berättar Riikonen.

Trångt i Reddie Kids-klubben

Pemar lokalavdelning har cirka 300 medlemmar, av vilka ungerfär 50 är ungdomar. Även Reddie Kids-klubben har blivit så populär att alla intresserade inte har rymts med. Föräldrarna har önskat att det skulle startas en andra klubb i Pemar.

- Reddie Kids-gruppens stora popularitet var en överaskning för oss, eftersom vi marknadsförde förstahjälpsutbildningen för barn och vuxna alldeles innan klubbarna startade. Men eftersom vi haft ett år fyllt med aktiviteter så har vi varit extra synliga och pemarborna har säkert fått en insyn i vad vi gör, gissar Riikonen.

Nästa år ordnas både distriktets årsmöte och riksomfattande förstahjälpstävlingar i Pemar, så det behövs gott om frivilliga – även unga – som ställer upp och hjälper till med arrangemangen.

- Nästa år ska vi också besöka ungdomsgården och presentera vår verksamhet. Till exempel gummikörkoret är en bra och intressant grej att utgå ifrån.

Dessutom planerar lokalavdelningen att satsa på verksamhet för ungdomar i högstadieåldern och äldre tonåren.

- År 2012 är de ungas temaår, så ungdomarna involveras i all vår verksamhet. Och det syns på ansiktet, om det är en ungdom som ställer upp frivilligt eller inte, menar Riikonen.

Bort med fördomarna!

Riikonen hoppas att Röda Korset även i framtiden är ett fritidsintresse som förenar.

- Istället för att man designar snygga t-skjortor åt de unga, så borde man hitta på klara uppgifter som de kan göra. Konkreta uppgifter är lättare för de unga att ta sig an, än att man ber dem representera Röda Korsets ungdomsverksamhet, konstaterar Riikonen.

Hon påminner att inte ens de äldre som länge varit med i verksamheten nödvändigtvis kan berätta vad som menas med ungdomsverksamhet.

- Man bör kunna ge ansvar åt de unga, och inte stöda sig på fördomar om att unga inte klarar av något. De äldre frivilliga måste göra sig av med sina onödiga förutfattade meningar, uppmanar Riikonen.