Kiminge lokalavdelning fick klubbutrymme i skolan

Petra Pöyliö
Kuvaaja: Petra Pöyliö
"Kiminge lokalavdelnings frivilliga barn och vuxna övar förstahjälp."

Rektorn har en betydande roll för ett lyckat skolsamarbete.

Röda Korsets lokalavdelning i Kiminge i Norra Österbotten har i fyra års tid aktivt samarbetat med Jäälin koulu. Avdelningens två Reddie Kids-grupper möts i skolan varje vecka och under Hungerdagsinsamlingen ordnades även en kramdjursinsamling i skolan. Dessutom har lokalavdelningen undervisat första- till fjärdeklassisterna i Jääli i förstahjälpen.

– Vi har verkligen ett gott samarbete med Jäälin koulu. Vi har alltid fått ett klassrum eller ett annat utrymme till vårt föfogande då vi frågat, berättar lokalavdelningens informatör Teea Tunturi.

Då man inleder ett skolsamarbete är det bra att besöka skolan och berätta om avdelningens verksamhet på plats och ställe.

– Det är viktigt att man också beaktar skolans synpunkter - vilka saker som skolan vill lyfta fram och hur man kan behandla dem på olika sätt. Det är också bra att gå igenom praktiska saker, till exempel vem som öppnar och stänger skolans dörrar kvällstid och hurudan verksamhet som kan ordnas i en skola, förklarar Tunturi.

Skolans rektor spelar en avgörande roll för ett lyckat samarbete.

– Vi har från första början haft kontakt med skolans rektor och vet att det är lätt att komma överens, säger Tunturi.

Reddie Kids -klubbarna är populära

Samarbetet med Jäälin koulu fortsätter och lokalavdelningen i Kiminge har också för avsikt att inleda ett skolsamarbete med skolan i Kiminge kommuns centrum. En ny Reddie Kids-klubb för lågstadieelever grundas i början av år 2012.

– Tidvis har våra klubbar varit så populära att över fyrtio barn har varit inskrivna. Nu är det endast ett tiotal barn per grupp, vilket är bättre, konstaterar Teea Tunturi.

Hon berättar att barnen också är intresserade av Röda Korsets förstahjälpsverksamhet.

– Då vi besökt skolan under lektionstid och hållit förstahjälpsutbildning, så har barnen varit mycket ivriga på att delta och intresserade av att lära sig.